Równoległobok - przekątne, wysokość, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator równoległoboku pomoże obliczyć przekątne równoległoboku, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości obliczysz za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Dłuższa przekątna równoległoboku


Dłuższa przekątna równoległoboku z boków i kąta α (twierdzenie cosinusów)

$$ f= \sqrt{a^2+2ab \cos \alpha\ +b^2} $$

Dłuższa przekątna równoległoboku z boków i kąta β (twierdzenie cosinusów)

$$ f= \sqrt{a^2-2ab \cos \beta\ +b^2} $$

Dłuższa przekątna równoległoboku z boków i krótszej przekątnej

$$ f= \sqrt{2a^2 + 2b^2 - e^2} $$

Dłuższa przekątna równoległoboku z pola, krótszej przekątnej i kąta pomiędzy przekątnymi

$$ f= \frac{2S}{e\cdot \sin \gamma} = \frac{2S}{e\cdot \sin \delta} $$
Dłuższa przekątna równoległoboku
Krótsza przekątna równoległoboku


Krótsza przekątna równoległoboku z boków i kąta α (twierdzenie cosinusów)

$$ e= \sqrt{a^2-2ab \cos \alpha\ +b^2} $$

Krótsza przekątna równoległoboku z boków i kąta β (twierdzenie cosinusów)

$$ e= \sqrt{a^2+2ab \cos \beta\ +b^2} $$

Krótsza przekątna równoległoboku z boków i dłuższej przekątnej

$$ e= \sqrt{2a^2 + 2b^2 - f^2} $$

Krótsza przekątna równoległoboku z pola, dłuższej przekątnej i kąta pomiędzy przekątnymi

$$ e= \frac{2S}{f\cdot \sin \gamma} = \frac{2S}{f\cdot \sin \delta} $$
Krótsza przekątna równoległoboku
Wysokość równoległoboku


Wysokość równoległoboku z boku i pola powierzchni

$$ h_1=\frac{S}{a}; h_2=\frac{S}{b} $$

Wysokość równoległoboku z boku i kąta

$$ h_1=b \cdot \sin \alpha; h_2=a \cdot \sin \alpha$$

Wysokość równoległoboku z obwodu, boku i kąta

$$ h_1=\frac{(L-2a) \cdot \sin \alpha}{2}; h_2=\frac{(L-2b) \cdot \sin \alpha}{2} $$
Wysokość równoległobokuPole powierzchni równoległoboku


Pole powierzchni równoległoboku z boku i wysokości

$$ S=a\cdot h_1; S=b\cdot h_2 $$

Pole powierzchni równoległoboku z boków i kąta(α) lub (β)

$$ S=a\cdot b \cdot \sin \alpha; S=a\cdot b \cdot \sin \beta $$

Pole powierzchni równoległoboku z przekątnych i kąta(γ) lub (δ)

$$ S=\frac {e \cdot f \cdot \sin \gamma}{2}; S=\frac {e \cdot f \cdot \sin \delta}{2} $$
Pole powierzchni równoległobokuObwód równoległoboku


Obwód równoległoboku z boków

$$ L = 2a+2b = 2(a+b) $$

Obwód równoległoboku z boku i przekątnych

$$ L = 2a+\sqrt{2e^2+2f^2-4a^2};$$ $$ L = 2b+\sqrt{2e^2+2f^2-4b^2} $$

Obwód równoległoboku z boku, wysokości i kąta α

$$ L = 2(a + \frac {h_1}{\sin \alpha});$$ $$ L = 2(b + \frac {h_2}{\sin \alpha}) $$
Obwód równoległobokuBoki równoległoboku


Boki równoległoboku z przekątnych i kąta przecięcia przekątnych

$$ a=\frac {\sqrt{e^2+f^2+2ef\cdot\cos \gamma}}{2}; a=\frac {\sqrt{e^2+f^2-2ef\cdot\cos \delta}}{2} $$ $$ b=\frac {\sqrt{e^2+f^2-2ef\cdot\cos \gamma}}{2}; b=\frac {\sqrt{e^2+f^2+2ef\cdot\cos \delta}}{2} $$

Bok równoległoboku z drugiego boku i przekątnych

$$ a=\frac {\sqrt {2e^{2}+2f^{2}-4b^2}}{2} $$ $$ b=\frac {\sqrt {2e^{2}+2f^{2}-4a^2}}{2} $$

Boki równoległoboku z wysokości i kąta α

$$ a=\frac {h_2}{\sin \alpha} $$ $$ b=\frac {h_1}{\sin \alpha} $$
Boki równoległobokuPrzydatne Informacje

Równoległobok – czworokąt, którego przeciwległe pary boków mają taką samą długość i są równoległe. Przekątne równoległoboku przecinają się dokładnie w połowie ich długości. Kąty przeciwległe są równe. Suma kątów leżących przy tym samym boku wynosi 180°.
Szczególnym przypadkiem równoległoboku jest romb (o wszystkich bokach takiej samej długości) oraz prostokąt (o wszystkich kątach prostych), a także kwadrat (o wszystkich bokach takiej samej długości i kątach prostych).Ma on następujące własności:
 1. Równoległobok jest figurą wypukłą.
 2. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π (360°), a suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych wynosi Π, $$ \alpha + \beta = 180° $$ z czego wynika: $$ \alpha = 180° - \beta $$ $$ \beta = 180° - \alpha $$
 3. Suma miar dwóch sąsiednich kątów, pod którymi przecinają się przekątne wynosi Π, $$ \gamma + \delta = 180° $$ z czego wynika: $$ \gamma = 180° - \delta $$ $$ \delta = 180° - \gamma $$
 4. Punkt przecięcia przekątnych równoległoboku dzieli każdą z nich na połowy.
 5. Wzór na dłuższą przekątną równoległoboku z boków i kąta α
 6. $$ f= \sqrt{a^2+2ab \cos \alpha\ +b^2} $$
 7. Wzór na dłuższą przekątną równoległoboku z boków i kąta β
 8. $$ f= \sqrt{a^2-2ab \cos \beta\ +b^2} $$
 9. Wzór na dłuższą przekątną równoległoboku z boków i krótszej przekątnej
 10. $$ f= \sqrt{2a^2 + 2b^2 - e^2} $$
 11. Wzór na dłuższą przekątną równoległoboku z pola, krótszej przekątnej i kąta pomiędzy przekątnymi
 12. $$ f= \frac{2S}{e\cdot \sin \gamma} = \frac{2S}{e\cdot \sin \delta} $$
 13. Wzór na krótszą przekątną równoległoboku z boków i kąta α
 14. $$ e= \sqrt{a^2-2ab \cos \alpha\ +b^2} $$
 15. Wzór na krótszą przekątną równoległoboku z boków i kąta β
 16. $$ e= \sqrt{a^2+2ab \cos \beta\ +b^2} $$
 17. Wzór na krótszą przekątną równoległoboku z boków i dłuższej przekątnej
 18. $$ e= \sqrt{2a^2 + 2b^2 - f^2} $$
 19. Wzór na krótszą przekątną równoległoboku z pola, dłuższej przekątnej i kąta pomiędzy przekątnymi
 20. $$ e= \frac{2S}{f\cdot \sin \gamma} = \frac{2S}{f\cdot \sin \delta} $$
 21. Wzór na wysokość równoległoboku z boku i pola powierzchni
 22. $$ h_1=\frac{S}{a}; h_2=\frac{S}{b} $$
 23. Wzór na wysokość równoległoboku z boku i kąta
 24. $$ h_1=b \cdot \sin \alpha; h_2=a \cdot \sin \alpha$$
 25. Wzór na wysokość równoległoboku z obwodu, boku i kąta
 26. $$ h_1=\frac{(L-2a) \cdot \sin \alpha}{2}; h_2=\frac{(L-2b) \cdot \sin \alpha}{2} $$
 27. Wzór na pole powierzchni równoległoboku z boku i wysokości
 28. $$ S=a\cdot h_1; S=b\cdot h_2 $$
 29. Wzór na pole powierzchni równoległoboku z boków i kąta(α) lub (β)
 30. $$ S=a\cdot b \cdot \sin \alpha; S=a\cdot b \cdot \sin \beta $$
 31. Wzór na pole powierzchni równoległoboku z przekątnych i kąta(γ) lub (δ)
 32. $$ S=\frac {e \cdot f \cdot \sin \gamma}{2}; S=\frac {e \cdot f \cdot \sin \delta}{2} $$
 33. Wzór na obwód obwód równoległoboku z boków
 34. $$ L = 2a+2b = 2(a+b) $$
 35. Wzór na obwód obwód równoległoboku z boku i przekątnych
 36. $$ L = 2a+\sqrt{2e^2+2f^2-4a^2};$$ $$ L = 2b+\sqrt{2e^2+2f^2-4b^2} $$
 37. Wzór na obwód obwód równoległoboku z boku, wysokości i kąta α
 38. $$ L = 2(a + \frac {h_1}{\sin \alpha});$$ $$ L = 2(b + \frac {h_2}{\sin \alpha}) $$
 39. Wzór na boki równoległoboku z przekątnych i kąta przecięcia przekątnych
 40. $$ a=\frac {\sqrt{e^2+f^2+2ef\cdot\cos \gamma}}{2}; a=\frac {\sqrt{e^2+f^2-2ef\cdot\cos \delta}}{2} $$ $$ b=\frac {\sqrt{e^2+f^2-2ef\cdot\cos \gamma}}{2}; b=\frac {\sqrt{e^2+f^2+2ef\cdot\cos \delta}}{2} $$
 41. Wzór na bok równoległoboku z drugiego boku i przekątnych
 42. $$ a=\frac {\sqrt {2e^{2}+2f^{2}-4b^2}}{2} $$ $$ b=\frac {\sqrt {2e^{2}+2f^{2}-4a^2}}{2} $$
 43. Wzór na boki równoległoboku z wysokości i kąta α $$ a=\frac {h_2}{\sin \alpha} $$ $$ b=\frac {h_1}{\sin \alpha} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Z kalkulatora korzystano 635 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online