Trapez prostokątny - przekątne, wysokość, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu prostokątnego, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków; (wybraną) parę boków równoległych nazywa się podstawami, pozostałe boki noszą nazwę ramion, odległość między podstawami nazywa się wysokością trapezu. Niektóre potoczne definicje określają trapez jako czworokąt mający tylko jedną parę boków równoległych i zgodnie z nimi równoległobok nie jest trapezem. Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180°.

Trapez prostokątny to trapez mający dwa kąty proste.

Trapez prostokątny


Trapez prostokątny następujące własności:
 1. Trapez jest figurą wypukłą.
 2. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π (360°), a suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych leżących przy tym samym ramieniu wynosi Π, $$ \alpha + \delta = 180° $$
 3. Wzór na kąt α $$ \alpha = 90° - \arccos( \frac{ b^2 + d^2 - (a-c)^2 }{ 2 \cdot b \cdot d }) $$
 4. Wzór na pierwszą przekątną trapezu prostokątnego z boków (c) i (d)
 5. $$ e=\sqrt{c^2+d^2} $$
 6. Wzór na pierwszą przekątną trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(c)(d)
 7. $$ e= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ab^2 + d^2c}{c-a}} $$
 8. Wzór na drugą przekątną trapezu prostokątnego z boków (a) i (d)
 9. $$ f=\sqrt{a^2+d^2} $$
 10. Wzór na drugą przekątną trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(c)(d)
 11. $$ f= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ad^2 + cb^2}{c-a}} $$
 12. Wzór na wysokość trapezu prostokątnego z boków (a)(c) i pola powierzchni
 13. $$ h=\frac{2S}{a+c} $$
 14. Wzór na wysokość trapezu prostokątnego z ramiona (b) i kąta α lub β
 15. $$ h = b \cdot \sin \alpha = b \cdot \sin \beta $$
 16. Wysokość trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(c)
 17. $$ h = \sqrt{b^2 - (a-c)^2} $$
 18. Wzór na pole powierzchni trapezu prostokątnego z boków (a)(c) i (d)
 19. $$ S={\frac {a+c}{2}}\cdot d $$
 20. Wzór na pole powierzchni trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(c) i kąta(α)
 21. $$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot b\cdot \sin\alpha $$
 22. Wzór na pole powierzchni trapezu prostokątnego z boków (b)(c)(d) i kąta(α)
 23. $$ S=\frac{b^2 \cdot \sin 2\alpha}{4}+ c \cdot d $$
 24. Wzór na obwód trapezu prostokątnego z boków
 25. $$ L = a + b + c + d $$
 26. Wzór na obwód trapezu prostokątnego z boków (a)(c)(d) i kątów(α) oraz (β)
 27. $$ L = a+c+d+(\frac{1}{\sin(\alpha)}+\frac{1}{\sin(\beta)}) $$
 28. Wzór na długość podstawy (a) trapezu prostokątnego z boków (b)(c)(d)
 29. $$ a=c+\sqrt{b^2-d^2} $$
 30. Wzór na długość ramienia (b) trapezu prostokątnego z boków (a)(c)(d)
 31. $$ b=\sqrt{(a-c)^2+d^2} $$
 32. Wzór na długość podstawy (c) trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(d)
 33. $$ c=a-\sqrt{b^2-d^2} $$
 34. Wzór na długość ramienia (d) trapezu prostokątnego z boków (a)(b)(c)
 35. $$ d=\sqrt{b^2-(a-c)^2} $$
 36. Wzór na środkową trapezu prostokątnego $$ m=\frac {a+c}{2} $$

Pierwsza przekątna trapezu równoramiennego - kalkulator


Pierwsza przekątna trapezu z boków (c) i (d)

$$ e=\sqrt{c^2+d^2} $$

Pierwsza przekątna trapezu z boków (a)(b)(c)(d)

$$ e= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ab^2 + d^2c}{c-a}} $$
Pierwsza przekątna trapezu prostokątnego
Druga przekątna trapezu prostokątnego - kalkulator


Druga przekątna trapezu z boków (a) i (d)

$$ f=\sqrt{a^2+d^2} $$

Druga przekątna trapezu z boków (a)(b)(c)(d)

$$ f= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ad^2 + cb^2}{c-a}} $$
Druga przekątna trapezu prostokątnego
Wysokość trapezu prostokątnego - kalkulator


Wysokość trapezu z boków (a)(c) i pola powierzchni

$$ h=\frac{2S}{a+c} $$

Wysokość trapezu z ramiona (b) i kąta α lub β

$$ h = b \cdot \sin \alpha = b \cdot \sin \beta $$

Wysokość trapezu z boków (a)(b)(c)

$$ h = \sqrt{b^2 - (a-c)^2} $$
Wysokość trapezu prostokątnegoPole powierzchni trapezu prostokątnego - kalkulator


Pole powierzchni trapezu z boków (a)(c) i (d)

$$ S={\frac {a+c}{2}}\cdot d $$

Pole powierzchni trapezu z boków (a)(b)(c) i kąta(α)

$$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot b\cdot \sin\alpha $$

Pole powierzchni trapezu z boków (b)(c)(d) i kąta(α)

$$ S=\frac{b^2 \cdot \sin 2\alpha}{4}+ c \cdot d $$
Pole powierzchni trapezu prostokątnegoObwód trapezu prostokątnego - kalkulator


Obwód trapezu z boków

$$ L = a + b + c + d $$

Obwód trapezu z boków (a)(c)(d) i kątów(α) oraz (β)

$$ L = a+c+d+(\frac{1}{\sin(\alpha)}+\frac{1}{\sin(\beta)}) $$
Obwód trapezu prostokątnegoBoki trapezu prostokątnego - kalkulator


Długość podstawy (a) trapezu z boków (b)(c)(d)

$$ a=c+\sqrt{b^2-d^2} $$

Długość ramienia (b) trapezu z boków (a)(c)(d)

$$ b=\sqrt{(a-c)^2+d^2} $$

Długość podstawy (c) trapezu z boków (a)(b)(d)

$$ c=a-\sqrt{b^2-d^2} $$

Długość ramienia (d) trapezu z boków (a)(b)(c)

$$ d=\sqrt{b^2-(a-c)^2} $$
Boki trapezu prostokątnegoŚrodkowa trapezu prostokątnego - kalkulator


Środkowa trapezu

$$ m=\frac {a+c}{2} $$
Środkowa trapezu prostokątnego
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Równoległobok - przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator równoległoboku pomoże obliczyć przekątne równoległoboku, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości obliczysz za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Macierz 3x3

Dzięki kalkulatorowi matematycznemu obliczysz w prosty sposób wyznacznik macierzy, wyznaczysz macierz dopełnień, macierz transponowaną, macierz odwrotną.

Kwadrat

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, bok, przekątną, promień okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie za pomocą różnych wzorów.

Długość życia i rzeczywistego wieku według zdrowia.

Kalkulator długości życia i wieku zdrowia pozwoli Tobie poznać przewidywaną długość życia. Przede wszystkim powinien uświadomić jakie czynniki mają wpływ na długość życia i wieku zdrowia.

Trójkąt

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, obwód, boki, wysokość, kąty trójkąta dowolnego, prostokątnego i równobocznego.

Trapez równoramienny- przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu równoramiennego, długości boków, wysokość, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu opisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Kalkulator wydajności wentylacji

Dzięki kalkulatorowi dowiemy się jaką wydajność powinna mieć wentylacja w zależności od wielkości, wysokości i rodzaju pomieszczenia np. w kuchni, łazience lub ubikacji. Kalkulator wentylacji pomoże nam w doborze odpowiedniego wentylatora do wybranego pomieszczenia np. ułatwi dobór okapu do kuchni.


KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online