Szyfr czterokwadratowy - koder/dekoder


Szyfr czterokwadratowy jest to poligraficzny szyfr podstawieniowy. Każda para liter tekstu jawnego zastępowana jest inną parą liter, wybraną z tablicy kodowej za pomocą czterech kwadratów, z których każdy składa się z tablicy 5x5 wypełnionej literami alfabetu łacińskiego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem czterokwadratowy.
Ze względu na fakt, że liter alfabetu łacińskiego jest 26 a w tablicy mieści się 25 wybierz czy chcesz zastąpić jakąś literę inną literą (najczęściej J->I), czy usunąć literę z tablicy (np. najmniej używaną). Wybierz czy chcesz użyć do szyfrowania tablicę kodową z wprowadzonym kluczem, czy chcesz wypełnić każde pole tablicy ręcznie lub losowo. Jeżeli wybierzesz kodowanie z kluczem to wprowadź klucz w odpowiednie pole. Jeśli wybierzesz wypełnienie ręczne lub losowe wówczas samodzielnie wpisz litery do górnego prawego kwadratu oraz do dolnego lewego albo wypełnij losowo tablicę. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr czterokwadratowy - koder/dekoder


Tablica kodowa


Użyj tablicę z kluczem:
Klucz prawy górny kwadrat:
Klucz lewy dolny kwadrat:
Wypełnij ręcznie lub losowo:


Zamień literę:
Zamień na
Pomiń literę:
Pomiń:Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr czterokwadratowy


Szyfr czterokwadratowy jest techniką szyfrowania symetrycznego. Został wymyślony przez słynnego francuskiego kryptografa Felixa Delastelle.

Technika szyfruje pary liter (dwuznaki), a tym samym mieści się w kategorii szyfrów znanych jako poligraficzne szyfry zastępcze. To dodaje znacznej siły do ​​szyfrowania w porównaniu z monograficznymi kodami podstawiania, które działają na pojedynczych znakach. Zastosowanie dwuznaków powoduje, że technika czterokwadratowa jest mniej podatna na ataki z analizy częstotliwości, ponieważ należy przeprowadzić analizę na 676 możliwych digrafach, a nie tylko 26 dla monograficznej substytucji. Analiza częstotliwościowa dwuznaków jest możliwa, ale znacznie trudniejsza - i na ogół wymaga znacznie większego tekstu zaszyfrowanego, aby była użyteczna.

Szyfr czterokwadratowy był stosowany na wszystkich frontach podczas II Wojny Światowej, przez wszystkie strony konfliktu. Obecnie uważany jest za przestarzały, głównie z racji skutecznych i szybkich ataków siłowych, możliwych do przeprowadzenia za pomocą komputerów.

Szyfr czterokwadratowy składa się z tablicy kodowej zawierającej cztery kwadraty kodowe (macierze) o polach 5x5. Każdy kwadrat wypełniony jest 25 literami alfabetu łacińskiego. Z racji tego, że alfabet łaciński zawiera 26 liter jedna najmniej wykorzystywana w alfabecie litera jest usuwana bądź litery używane są zastępczo (np. I zamiast J). Górny lewy kwadrat oraz dolny prawy zawierają litery uporządkowane alfabetycznie od A-Z. Natomiast dolny lewy oraz górny prawy kwadrat wypełniamy literami zawierającymi klucz bez powtarzania liter.

Na przykład ustalając klucz do prawej górnej macierzy PIERWSZY, a do lewej dolnej DRUGI i zamieniając J na I nasza tablica kodowa będzie wyglądała tak:

a b c d e  P I E R W
f g h i k  S Z Y A B
l m n o p  C D F G H
q r s t u  K L M N O
v w x y z  Q T U V X
 
D R U G I  a b c d e
A B C E F  f g h i k
H K L M N  l m n o p
O P Q S T  q r s t u
V W X Y Z  v w x y z

Aby zaszyfrować tekst jawny dzielimy go na dwuznaki składające się z par liter. Jeżeli jawne słowo nie będzie miało parzystej ilości liter wówczas na końcu dodajemy literę X. Na przykład chcąc zakodować słowo CALCOOLATOR dzielimy je na pary CA LC OO LA TO RX. Na końcu słowa dodaliśmy X ponieważ ilość liter była nieparzysta. Nasz koder automatycznie dopisze literę X jeśli tekst jawny będzie zawierał nieparzystą liczbę liter.

Następnie znajdujemy pierwszą literę pary C w lewym górnym kwadracie, a drugą literę A w prawym dolnym.

a b c d e P I E R W
f g h i k  S Z Y A B
l m n o p  C D F G H
q r s t u  K L M N O
v w x y z  Q T U V X
 
D R U G I  a b c d e
A B C E F  f g h i k
H K L M N  l m n o p
O P Q S T  q r s t u
V W X Y Z  v w x y z

Teraz odczytujemy litery z miejsc przecięcia najpierw w prawym górnym kwadracie, a potem w lewym dolnym.

a b c d e P I E R W
f g h i k  S Z Y A B
l m n o p  C D F G H
q r s t u  K L M N O
v w x y z  Q T U V X
 
D R U G I a b c d e
A B C E F  f g h i k
H K L M N  l m n o p
O P Q S T  q r s t u
V W X Y Z  v w x y z

Pierwsza zakodowana para liter słowa jawnego CA będzie miała postać PU. Czynność odczytywania powtarzamy dla każdej z par liter słowa jawnego CA LC OO LA TO RX i przypisujemy jej pary odczytane z tablicy kodowej PU FD GM CD NM MW.
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Liczba Sherwooda

Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Sherwooda czyli stosunek przepływu masy do czystej dyfuzji masy.

Prędkość wypływu cieczy - Prawo Torricellego

Dzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość wypływu cieczy z naczynia przez otwór zgodnie z prawem Torricellego.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany, białka, tłuszcze.

Za pomocą kalkulatora w prosty sposób ustalisz dzienne zapotrzebowanie na węglowodany, białka i tłuszcze. Kalkulator w wyniku poda ile kalorycznie i wagowo potrzebujesz makroelementów dziennie oraz ile w każdym z posiłków.

Szyfr bifid - koder/dekoder

Szyfr bifid, szyfr dwudzielny jest połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem bifid.

Energii kinetyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz również masę ciała na podstawie energii i prędkości oraz prędkość mając daną energię kinetyczną i masę.

Druga prędkość kosmiczna - Prędkość ucieczki

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drugą prędkość kosmiczną czyli prędkość ucieczki, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie. Kalkulator pomoże również obliczyć masę oraz promień ciała niebieskiego.

Z kalkulatora korzystano 5641 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online