Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaDzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a opisującym zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością, gradientem ciśnień, a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaPrzydatne Informacje

Prawo Hagena-Poiseuille'a - prawo fizyczne opisujące zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością (która wynika z tarcia wewnętrznego), gradientem ciśnień (który jest bodźcem termodynamicznym powodującym przepływ płynu), a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia (długość, promień przekroju poprzecznego).

Przy stacjonarnym (tj. niezmiennym w czasie), laminarnym przepływie nieściśliwego, lepkiego płynu w cylindrycznym przewodzie (tj. w rurze o stałym, kołowym przekroju), strumień objętości przepływu (objętość przepływającego płynu na jednostkę czasu) proporcjonalny jest do gradientu ciśnienia wzdłuż przewodu, a zatem i do różnicy ciśnień na końcach przewodu:
$$ \Phi_{V} = {dV\over dt} = v_{s}\pi r^{2} = {\pi r^{4}\over 8 \eta} \left( - { d p \over dz}\right) = {\pi r^{4}\over 8 \eta} { \Delta p \over \ell} $$
gdzie:
\( \Phi_{V} \)– strumień objętości przepływu,
\( V, \)\( dV\over dt \)- objętość, pochodna objętości względem czasu,
\( z \)- współrzędna walcowa, długość liczona wzdłuż osi przewodu,
\( v_{s} \)- średnia prędkość płynu w kierunku z,
\( r \)- promień wewnętrzny przewodu,
\( \eta \)- współczynnik lepkości dynamicznej płynu,
\( p \)- ciśnienie uśrednione w przekroju przewodu,
\( - { dp \over dz} \)- gradient ciśnienia wzdłuż osi z,
\( \Delta p \)- różnica ciśnień na końcach przewodu,
\( \ell \)- długość przewodu
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Parcie hydrostatyczne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz napór hydrostatyczny czyli siłę nacisku jaką płyn wywiera na daną powierzchnię.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Liczba Eulera

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Elera.

Współczynnik rozszerzalności objętościowej

Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik rozszerzalności objętościowej czyli wielkość charakterystyczną dla danej substancji objętościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną.

Liczba Cauchyego

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Cauchy'ego.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Długość i dystans (411)

Za pomocą tego kalkulatora łatwo przeliczysz ponad 411 różnych jednostek miar długości i odległości. Jednostki miar metrycznych, brytyjskich, jednostki historyczne, miary starożytne, miary morskie, jednostki astronomiczne itd. Np. centymetry na cale, metry na jardy, ary na akry, kilometry na mile itp.

Z kalkulatora korzystano 8069 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlinestrumien_objetosci_przeplywu