Szyfr Playfair - koder/dekoder


Szyfr Playfair, Szyfr Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Kryptogram tworzony jest poprzez zastąpienie par liter tekstu jawnego inną parą liter. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Playfaira.

Ze względu na fakt, że liter alfabetu łacińskiego jest 26 a w tablicy mieści się 25 wybierz czy chcesz zastąpić jakąś literę inną literą (najczęściej J->I), czy usunąć literę z tablicy (np. najmniej używaną). Wybierz czy chcesz użyć do szyfrowania tablicę kodową z wprowadzonym kluczem, czy chcesz wypełnić każde pole tablicy ręcznie lub losowo. Jeżeli wybierzesz kodowanie z kluczem to wprowadź klucz w odpowiednie pole. Jeśli wybierzesz wypełnienie ręczne lub losowe wówczas samodzielnie wpisz litery do tablicy kodowej albo wypełnij losowo tablicę. Możesz rozdzielić powtarzające się litery jedną z liter alfabetu. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr Playfair - koder/dekoder


Tablica kodowa


Użyj tablicę z kluczem:

Wypełnij ręcznie lub losowo:


Zamień literę:
Zamień na
Pomiń literę:
Pomiń:


Nie rozdzielaj zdublowanych liter.Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr Playfair


Szyfr Playfair, Szyfr Wheatstone'a-Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Został wymyślony w 1854 roku przez angielskiego wynalazcę Charlesa Wheatstone'a. Został roapopularyzowany przez szkockiego naukowca i parlamentarzystę Lorda Lyona Playfaira.

Playfair przez wiele lat dążył do tego, aby używać tego szyfru podczas wojny. Jego pomysłowi wielokrotnie się sprzeciwiano. Brytyjskie Ministerstwo Wojny zastosowało go w końcu w czasie wojny burskiej. Był następnie stosowany przez wszystkie walczące strony podczas obu wojen światowych. Podobnie jak inne szyfry tego okresu, wraz z nadejściem ery komputerów, został wycofany z użycia ze względu na możliwości łamania za pomocą ataków siłowych odszukując najczęściej występujące w danym języku digramy..

Kodowanie szyfrem Playfair polega na zastąpieniu par liter tekstu jawnego inną parą liter.

Składa się on z tablicy kodowej zawierającej 25 liter alfabetu łacińskiego. Z racji tego, że alfabet łaciński zawiera 26 liter jedna najmniej wykorzystywana w alfabecie litera jest usuwana bądź litery używane są zastępczo (np. I zamiast J). Do tablicy wprowadzamy również słowo-klucz lub słowa-klucze. Przy czym powtarzające się litery usuwamy. Resztę pól tablicy wypełniamy pozostałymi literami alfabetu w kolejności alfabetycznej.

Na przykład ustalając słowo-klucz jako KLUCZ i usuwając literę Q tablica kodowa będzie wyglądała następująco:

K L U C Z
A B D E F
G H I J M
N O P R S
T V W X Y

Aby zaszyfrować tekst jawny dzielimy go na dwuznaki (digramy) składające się z par liter. Jeżeli jawne słowo nie będzie miało parzystej ilości liter wówczas na końcu dodajemy literę X. Jeżeli w parze wystąpią takie same litery rozdzielamy je również literą X. Na przykład chcąc zakodować słowo CALCOOLATOR dzielimy je na pary CA LC OX OL AT OR. Pomiędzy literami OO dodaliśmy X, aby rozdzielić parę składającą się z takich samych liter.

Następnie znajdujemy pierwszą parę liter CA

K L U C Z
A B D E F
G H I J M
N O P R S
T V W X Y

Teraz odczytujemy litery z miejsc przecięcia się linii poprowadzonych pionowo i poziomo od każdej z liter jawnych.

K L U C Z
A B D E F
G H I J M
N O P R S
T V W X Y

Pierwsza zakodowana para liter CA słowa jawnego będzie miała postać KE.

Jeżeli para liter występuje w tym samym wierszu wówczas dla każdej litery jawnej odczytujemy literę leżącą bezpośrednio po jej prawej stronie. Jeżeli natomiast para liter występuje w tej samej kolumnie wówczas dla każdej litery jawnej odczytujemy literę leżącą bezpośrednio pod nią. Przykładem jest tu kolejna para liter LC naszego słowa, znajdująca się w tym samym wierszu tablicy kodowej, która po zakodowaniu ma postać UZ.

K LUCZ
A B D E F
G H I J M
N O P R S
T V W X Y

Czynność odczytywania powtarzamy dla każdej z par liter słowa jawnego CA LC OX OL AT OR i przypisujemy jej pary odczytane z tablicy kodowej KE UZ RT PK GK PS.


Więcej na: Wikipedia - Szyfr Playfair


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Szyfr Vernama - koder/dekoder

Szyfr Vernama, szyfr doskonały, szyfr One-time pad lub OTP jest jedyną sprawdzoną metodą kryptograficzną, która umożliwia bezwarunkowo bezpieczne szyfrowanie, co zostało udowodnione matematycznie. Polega na wprowadzeniu losowego klucza o długości szyfrowanego tekstu. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Vernama.

Pierwsza prędkość kosmiczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierwszą prędkość kosmiczną czyli prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby poruszał się po zamkniętej orbicie. Kalkulator pomoże również obliczyć masę oraz promień ciała niebieskiego.

Tłumacz, koder-dekoder alfabetu Morse'a

Dzięki temu tłumaczowi Morse'a możesz szybko przetłumaczyć dowolne zdanie na kod Morse'a i odwrotnie. Przetłumaczony kod możesz odsłuchać, zobaczyć dzięki sygnałom świetlnym lub używając telefonu poczuć za pomocą wibracji. Pomimo, że alfabet Morse'a wykorzystywany jest w dzisiejszych czasach głównie w krótkofalarstwie, to przydatny on jest również w wielu innych dziedzinach życia.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Koło

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni koła, obwód koła, pole odcinka koła, pole wycinka koła i długość łuku okręgu.

Szyfr Bacona - koder/dekoder

Szyfr Bacona jest szyfrem, w którym tekst zaszyfrowany zawiera pięcioliterowe ciągi złożone z liter a i b. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Bacona.

Z kalkulatora korzystano 18150 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online