Dodawanie pisemne w słupkach - kalkulator


Dzięki kalkulatorowi dowiesz się jak obliczyć w słupkach za pomocą dodawania pisemnego sumę dwóch liczb. Możesz sprawdzić czy poprawnie przeprowadziłeś działania.Dodawanie pisemne w słupkach

+Przydatne Informacje

Metoda dodawania pisemnego w słupkach upraszcza znacznie dodawanie w przypadku liczb naturalnych wielocyfrowych ponieważ dodajemy w pamięci wyłącznie liczby jednocyfrowe.

Poniżej podany jest przykład obliczenia sumy dwóch liczb: 1893 i 134.
Liczby zapisujemy w kolumnie, tak by jedności drugiej liczby były pod jednościami pierwszej, diesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. Pod drugą liczbą rysujemy linię oznaczającą znak równości. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\end{matrix}}} $$ Dodawanie rozpoczynamy od prawego słupka zawierającego cyfry jedności obu liczb. Cyfrą jedności 1893 jest 3, cyfrą jedności 134 jest 4.
Dodajemy te dwie liczby jednocyfrowe, a ostatnią w wyniku zapisujemy pod kreską: 3+4=7, więc na pozycji jedności pod kreską piszemy cyfrę 7. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &1&8&9&3\\+&\ &1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &\ &\ &\ &7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Kolejnym krokiem jest dodanie kolumny dziesiątek (drugi słupek od prawej). Cyfrą dziesiątek 1893 jest 9, cyfrą dziesiątek 134 jest 3.
Dodajemy te dwie liczby do siebie: 9+3=12, gdzie 2 zapisujemy pod kreską w kolumnie dziesiątek, a 1 przenosimy do kolumny setek. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ &1&\ &\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;{\begin{matrix}\ &\ &\ &2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Teraz dodajemy trzeci słupek od prawej czyli kolumnę setek. Cyfrą setek 1893 jest 8, cyfrą setek 134 jest 1.
Dodajemy 1+8+1=10, gdzie 0 zapisujemy pod kreską w kolumnie setek, a 1 przenosimy do kolumny tysięcy. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ 1&\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &\ &0&2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Pozostało już tylko dodanie tysięcy. Ponieważ druga liczba nie posiada tysięcy (ilość tysięcy równa jest 0), dodajemy 1+1+0=2. Cyfrę 2 zapisujemy pod kreską w kolumnie tysięcy. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ 1&\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &2&0&2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ czyli

$$ 1893 + 134 = 2027 $$
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Ułamki i działania na ułamkach. Kalkulator ułamków

Dzięki kalkulatorowi ułamków w prosty i szybki sposób wykonasz działania na ułamkach, zredukujesz ułamki proste lub niewłaściwe.

Funkcja kwadratowa - postać iloczynowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci iloczynowej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać kanoniczną i ogólną naszej funkcji.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Nazwy cząsteczek - związki jonowe wieloatomowe

Zadaniem poniższego kalkulatora jest pomoc w określeniu nazw jonów wieloatomowych.

Z kalkulatora korzystano 2869 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlinedodawanie_pisemne_w_slupkach