Dodawanie pisemne w słupkach - kalkulator


Dzięki kalkulatorowi dowiesz się jak obliczyć w słupkach za pomocą dodawania pisemnego sumę dwóch liczb. Możesz sprawdzić czy poprawnie przeprowadziłeś działania.Dodawanie pisemne w słupkach

+Przydatne Informacje

Metoda dodawania pisemnego w słupkach upraszcza znacznie dodawanie w przypadku liczb naturalnych wielocyfrowych ponieważ dodajemy w pamięci wyłącznie liczby jednocyfrowe.

Poniżej podany jest przykład obliczenia sumy dwóch liczb: 1893 i 134.
Liczby zapisujemy w kolumnie, tak by jedności drugiej liczby były pod jednościami pierwszej, diesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. Pod drugą liczbą rysujemy linię oznaczającą znak równości. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\end{matrix}}} $$ Dodawanie rozpoczynamy od prawego słupka zawierającego cyfry jedności obu liczb. Cyfrą jedności 1893 jest 3, cyfrą jedności 134 jest 4.
Dodajemy te dwie liczby jednocyfrowe, a ostatnią w wyniku zapisujemy pod kreską: 3+4=7, więc na pozycji jedności pod kreską piszemy cyfrę 7. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &1&8&9&3\\+&\ &1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &\ &\ &\ &7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Kolejnym krokiem jest dodanie kolumny dziesiątek (drugi słupek od prawej). Cyfrą dziesiątek 1893 jest 9, cyfrą dziesiątek 134 jest 3.
Dodajemy te dwie liczby do siebie: 9+3=12, gdzie 2 zapisujemy pod kreską w kolumnie dziesiątek, a 1 przenosimy do kolumny setek. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ &1&\ &\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;{\begin{matrix}\ &\ &\ &2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Teraz dodajemy trzeci słupek od prawej czyli kolumnę setek. Cyfrą setek 1893 jest 8, cyfrą setek 134 jest 1.
Dodajemy 1+8+1=10, gdzie 0 zapisujemy pod kreską w kolumnie setek, a 1 przenosimy do kolumny tysięcy. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ 1&\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &\ &0&2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ Pozostało już tylko dodanie tysięcy. Ponieważ druga liczba nie posiada tysięcy (ilość tysięcy równa jest 0), dodajemy 1+1+0=2. Cyfrę 2 zapisujemy pod kreską w kolumnie tysięcy. $$ {\displaystyle {\begin{matrix}{\underline {\begin{matrix}\ &\ 1&\ \\\ &1&8&9&3\\+&&1&3&4\end{matrix}}}\\\;\;{\begin{matrix}\ &2&0&2&7\end{matrix}}\end{matrix}}}$$ czyli

$$ 1893 + 134 = 2027 $$
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Funkcja kwadratowa - postać iloczynowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci iloczynowej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać kanoniczną i ogólną naszej funkcji.

Ciąg arytmetyczny

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu arytmetycznego, wyznaczysz wartość oraz różnicę ciągu arytmetycznego lub znajdziesz n-te wyrażenie.

Ciąg Fibonacciego

Za pomocą kalkulatora obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu Fibonacciego, wyznaczysz wartość lub znajdziesz n-te wyrażenie.

Dzielenie pisemne z wyjaśnieniami krok po kroku

Tylko ten kalkulator dzielenia pisemnego oprócz wyniku wyjaśni każdą wykonywaną czynność. Pokaże jak dzielić pod kreską czyli jak dzielić pisemnie każdą liczbę z resztą w wyniku i bez niej. Możesz sprawdzić przykłady dzielenia sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe i wielocyfrowe. Wystarczy, że podasz dzielną i dzielnik, a kalkulator pokaże i opisze kolejne kroki wykonywanego dzielenia pisemnego. Tym sposobem następuje zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne.

Zdolność skupiająca

Dzięki kalkulatorowi obliczysz zdolność skupiającą czyli wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu.

Funkcja kwadratowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać iloczynową i postać kanoniczną naszej funkcji.

Z kalkulatora korzystano 27257 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online