Trapez- przekątne, wysokość, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Pierwsza przekątna trapezu


Pierwsza przekątna trapezu z boków (a) i (b) oraz kąta β

$$ e=\sqrt{a^2+b^2-2ab\cdot \cos(\beta)} $$

Pierwsza przekątna trapezu z boków (c) i (d) oraz kąta δ

$$ e=\sqrt{c^2+d^2-2cd\cdot \cos(\delta)} $$

Pierwsza przekątna trapezu z boków (a)(b)(c)(d)

$$ e= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ad^2 + b^2c}{c-a}} $$
Pierwsza przekątna trapezuu
Druga przekątna trapezu


Druga przekątna trapezu z boków (a) i (d) oraz kąta α

$$ f=\sqrt{a^2+d^2-2ad\cdot \cos(\alpha)} $$

Druga przekątna trapezu z boków (b) i (c) oraz kąta γ

$$ f=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\gamma)} $$

Druga przekątna trapezu z boków (a)(b)(c)(d)

$$ f= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ab^2 + cd^2}{c-a}} $$
Druga przekątna trapezu
Wysokość trapezu


Wysokość trapezu z boków (a)(c) i pola powierzchni

$$ h=\frac{2S}{a+c} $$

Wysokość trapezu z ramion (b)(d) i kąta

$$ h=b \cdot \sin \beta = b \cdot \sin \gamma $$ $$ = d \cdot \sin \alpha = d \cdot \sin \delta $$

Wysokość trapezu z boków

$$ h= \frac{\sqrt{i \cdot j \cdot k \cdot l}}{2|c-a|} $$ gdzie: $$ i=-a+b+c+d,$$$$j=a+b-c+d,$$$$k=a+b-c-d,$$$$l=a-b-c+d.$$
Wysokość trapezuPole powierzchni trapezu


Pole powierzchni trapezu z podstaw (a) i (c) oraz wysokości (h)

$$ S={\frac {a+c}{2}}\cdot h $$

Pole powierzchni trapezu z boków i kąta(α) lub kąta(β)

$$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot d\cdot \sin\beta $$$$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot b\cdot \sin\beta $$

Pole powierzchni trapezu z boków (a)(b)(c)(d)

$$ S=\frac{a+c}{4|c-a|}\sqrt{i \cdot j \cdot k \cdot l}. $$ gdzie: $$ i=-a+b+c+d,$$$$j=a+b-c+d,$$$$k=a+b-c-d,$$$$l=a-b-c+d.$$
Pole powierzchni trapezuObwód trapezu


Obwód trapezu z boków

$$ L = a + b + c + d $$

Obwód trapezu z podstaw, wysokości i kątów(α) oraz (β)

$$ L = a+c+h \cdot(\frac{1}{\sin(\alpha)}+\frac{1}{\sin(\beta)}) $$
Obwód trapezuBoki trapezu


Podstawa (a) trapezu z boków (b)(c)(d) i wysokości (h)

$$ a=c+\sqrt{d^2-h^2}+\sqrt{b^2-h^2} $$

Ramię (b) trapezu z boków (a)(c)(d) i wysokości (h)

$$ b=\sqrt{h^2-(-a+c+\sqrt{d^2-h^2})^2} $$

Podstawa (c) trapezu z boków (a)(b)(d) i wysokości (h)

$$ c=a-\sqrt{d^2-h^2}-\sqrt{b^2-h^2} $$

Ramię (d) trapezu z boków (a)(b)(c) i wysokości (h)

$$ d=\sqrt{h^2+(a-c-\sqrt{b^2-h^2})^2} $$
Boki trapezuŚrodkowa trapezu


Środkowa trapezu

$$ m=\frac {a+c}{2} $$
Środkowa trapezuTrapez - Informacje

Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków; (wybraną) parę boków równoległych nazywa się podstawami, pozostałe boki noszą nazwę ramion, odległość między podstawami nazywa się wysokością trapezu. Niektóre potoczne definicje określają trapez jako czworokąt mający tylko jedną parę boków równoległych i zgodnie z nimi równoległobok nie jest trapezem. Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180°.
Jeśli P oznacza punkt przecięcia przekątnych, to trójkąty ΔADP i ΔBCP mają równe pola, a ΔABP i ΔCDP są podobne. Trójkąty ΔABC i ΔABD mają wspólną podstawę i równą wysokość, a zatem równe pola. Trójkąty ΔBCP i ΔADP powstają z nich przez „odjęcie” trójkąta ΔABP.

Trapez


Trapez następujące własności:
 1. Trapez jest figurą wypukłą.
 2. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π (360°), a suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych leżących przy tym samym ramieniu wynosi Π, $$ \alpha + \delta = 180° $$$$ \beta + \gamma = 180° $$
 3. Wzór na pierwszą przekątną trapezu z boków (a) i (b) oraz kąta β
 4. $$ e=\sqrt{a^2+b^2-2ab\cdot \cos(\beta)} $$
 5. Wzór na pierwszą przekątną trapezu z boków (c) i (d) oraz kąta δ
 6. $$ e=\sqrt{c^2+d^2-2cd\cdot \cos(\delta)} $$
 7. Wzór na pierwszą przekątną trapezu z boków (a)(b)(c)(d)
 8. $$ e= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ad^2 + b^2c}{c-a}} $$
 9. Wzór na drugą przekątną trapezu z boków (a) i (d) oraz kąta α
 10. $$ f=\sqrt{a^2+d^2-2ad\cdot \cos(\alpha)} $$
 11. Wzór na drugą przekątną trapezu z boków (b) i (c) oraz kąta γ
 12. $$ f=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\gamma)} $$
 13. Wzór na drugą przekątną trapezu z boków (a)(b)(c)(d)
 14. $$ f= \sqrt{\frac{ac^2 - a^2c - ab^2 + cd^2}{c-a}} $$
 15. Wzór na wysokość trapezu z boków (a)(c) i pola powierzchni
 16. $$ h=\frac{2S}{a+c} $$
 17. Wzór na wysokość trapezu z ramion (b)(d) i kąta
 18. $$ h=b \cdot \sin \beta = b \cdot \sin \gamma $$ $$ = d \cdot \sin \alpha = d \cdot \sin \delta $$
 19. Wzór na wysokość trapezu z boków
 20. $$ h= \frac{\sqrt{i \cdot j \cdot k \cdot l}}{2|c-a|} $$ gdzie: $$ i=-a+b+c+d,$$$$j=a+b-c+d,$$$$k=a+b-c-d,$$$$l=a-b-c+d.$$
 21. Wzór na pole powierzchni trapezu z podstaw (a) i (b) oraz wysokości (h)
 22. $$ S={\frac {a+c}{2}}\cdot h $$
 23. Wzór na pole powierzchni trapezu z boków i kąta(α) lub kąta(β)
 24. $$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot d\cdot \sin\beta $$$$ S=\frac{1}{2}\cdot\left(a+c\right)\cdot b\cdot \sin\beta $$
 25. Wzór na pole powierzchni trapezu z boków (a)(b)(c)(d)
 26. $$ S=\frac{a+c}{4|c-a|}\sqrt{i \cdot j \cdot k \cdot l}. $$ gdzie: $$ i=-a+b+c+d,$$$$j=a+b-c+d,$$$$k=a+b-c-d,$$$$l=a-b-c+d.$$
 27. Wzór na obwód trapezu z boków
 28. $$ L = a + b + c + d $$
 29. Wzór na obwód trapezu z podstaw, wysokości i kątów(α) oraz (β)
 30. $$ L = a+c+h*(\frac{1}{\sin(\alpha)}+\frac{1}{\sin(\beta)}) $$
 31. Wzór na długość podstawy (a) trapezu z boków (b)(c)(d) i wysokości (h)
 32. $$ a=c+\sqrt{d^2-h^2}+\sqrt{b^2-h^2} $$
 33. Wzór na długość ramienia (b) trapezu z boków (a)(c)(d) i wysokości (h)
 34. $$ b=\sqrt{h^2-(-a+c+\sqrt{d^2-h^2})^2} $$
 35. Wzór na długość podstawy (c) trapezu z boków (a)(b)(d) i wysokości (h)
 36. $$ c=a-\sqrt{d^2-h^2}-\sqrt{b^2-h^2} $$
 37. Wzór na długość ramienia (d) trapezu z boków (a)(b)(c) i wysokości (h)
 38. $$ d=\sqrt{h^2+(a-c-\sqrt{b^2-h^2})^2} $$
 39. Wzór na środkową trapezu $$ m=\frac {a+c}{2} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Deltoid wklęsły, strzałka, grot - przekątne, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne deltoidu wklęsłego, długości boków, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu wpisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Trójkąt

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, obwód, boki, wysokość, kąty trójkąta dowolnego, prostokątnego i równobocznego.

Trapez równoramienny- przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu równoramiennego, długości boków, wysokość, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu opisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Szyfr trifid - koder/dekoder

Szyfr trifid, szyfr trójdzielny jako rozwinięcie szyfru bifid i połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem trifid.

Trapez prostokątny- przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu prostokątnego, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Ciśnienie hydrostatyczne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość ciśnienia hydrostatycznego czyli ciśnienie w cieczy znajdującej się w polu grawitacyjnym.

Z kalkulatora korzystano 38892 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online