Szyfr bifid - koder/dekoder


Szyfr bifid, szyfr dwudzielny jest połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem bifid.
Szyfr używa 25 z 26 liter alfabetu łacińskiego, dlatego wybierz najpierw jaka litera zostanie zastąpiona. Następnie podaj klucz szyfru i wybierz czynność kodowanie lub dekodowanie. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr bifid - koder/dekoder


Zamień na

klucz:

tabela klucza
 1 2 3 4 5
1 

Tylko litery - usuwa wszystkie znaki inne niż litery.Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr bifid


Szyfr bifid, szyfr dwudzielny jest połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym.

Został wymyślony przez Felixa Delastelle. Delastelle był Francuzem, który wynalazł kilka szyfrów, w tym szyfry dwudzielne, trójdzielne i cztero-kwadratowe. Pierwsza prezentacja bifidu ukazała się we francuskim Revue du Génie civil w 1895 roku pod nazwą cryptographie nouvelle.

Szyfr Bifid jest uważany za bezpieczniejszy, ponieważ rozbija wiadomość na dwa oddzielne strumienie, a następnie je ponownie łączy. Wykorzystuje tabelę z pominięciem jednej litery alfabetu. Często litera J jest usuwana i zastępowana literą I.

Podstawowym elementem szyfru bifid jest klasyczna szachownica Polibiusza. O ile jednak szyfrowanie przy jej pomocy polega na prostym zastąpieniu liter dwucyfrowymi liczbami – współrzędnymi komórek tabeli, w których się te litery znajdują, to bifid dodaje do tego następny etap – przestawienie.

  1 2 3 4 5
1 A B C D E
2 F G H I/J K
3 L M N O P
4 Q R S T U
5 V W X Y Z

Na przykład chcemy zaszyfrować słowo CALCOOLATOR. Szukamy w tabeli każdej litery i przypisujemy jej numer kolumny oraz numer wiersza.

 litera: C A L C O O L A T O R
 wiersz: 1 1 3 1 3 3 3 1 4 3 4
kolumna: 3 1 1 3 4 4 1 1 4 4 2

Układamy cyfry w pary czytając w kolejności najpierw wiersz potem kolumnę. Następnie w tabeli wyszukujemy liter, na które wskażą nasze pary cyfr w kolejności wiersz, kolumna.

  pary: 11 31 33 31 43 43 11 34 41 14 42
 wiersz: 1 3 3 3 4 4 1 3 4 1 4
kolumna: 1 1 3 1 3 3 1 4 1 4 2
 litery: A L N L S S A O Q D R

A więc zaszyfrowane słowo CALCOOLATOR będzie miało postać ALNLSSAOQDR.Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Transformata Burrowsa-Wheelera - koder/dekoder

Transformata Burrowsa-Wheelera przekształca łańcuch znaków w serię podobnych znaków. Jest to użyteczne w przypadku kompresji, ponieważ łatwiej jest skompresować ciąg znaków, który ma ciągi powtarzających się znaków. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst transformatą Burrowsa-Wheelera.

Szyfr Playfair - koder/dekoder

Szyfr Playfair, Szyfr Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Kryptogram tworzony jest poprzez zastąpienie par liter tekstu jawnego inną parą liter. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Playfaira.

Szyfr Beauforta - koder/dekoder

Szyfr Beauforta jest to szyfr należący do grupy szyfrów wieloalfabetycznych. Jest szyfrem zastępczym podobnym do szyfru Vigenère'a, z tym, że szyfruje on znaki w nieco inny sposób.Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Beauforta.

Szyfr ROT13 - koder/dekoder

Szyfr ROT13 jest to prosty szyfr przesuwający, podstawieniowy, w którym każda litera tekstu jawnego (niezaszyfrowanego) zastępowana jest inną, oddaloną od niej o 13 pozycji w alfabecie, przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem ROT13.

Pięciokąt foremny - pentagon

Kalkulator pięciokąta foremnego pomoże obliczyć przekątną pięciokąta, długość boku, wysokość, pole powierzchni pięciokąta, obwód oraz promień okręgu opisanego na pięciokącie i promień okręgu wpisanego w pięciokąt foremny.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Okładzina gipsowo-kartonowa mantowana na zaprawie

Kalkulator obliczy wymaganą ilość materiałów do budowy okładziny naściennej z płyt gipsowo-kartonowych.
Po podaniu wymiarów lub powierzchni do pokrycia dowiesz się ile potrzeba płyt gipsowo-kartonowych, zaprawy klejowej, masy szpachlowej, taśmy i podkładu gruntującego.

Z kalkulatora korzystano 2871 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online