Szyfr trifid - koder/dekoder


Szyfr trifid, szyfr trójdzielny jako rozwinięcie szyfru bifid i połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem trifid.
Szyfr używa 26 liter alfabetu łacińskiego plus kropki (.). Wybierz czy chcesz użyć do szyfrowania tablicę kodową z wprowadzonym kluczem, czy chcesz wypełnić każde pole tablicy ręcznie lub losowo. Jeżeli wybierzesz kodowanie z kluczem to wprowadź klucz w odpowiednie pole (możesz użyć generatora klucza) i wybierz czy tablica kodowa ma być wypełniona od pierwszego wiersza czy od pierwszej kolumny albo od pierwszego kwadratu wierszami lub od pierwszego kwadratu kolumnami. Jeśli wybierzesz wypełnienie ręczne lub losowe wówczas samodzielnie wpisz litery od A - Z i kropkę do tablicy kodowej albo wypełnij losowo tablicę. Następnie wybierz kodowanie czyli kolejność czytania tabeli. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr trifid - koder/dekoder


Tablica kodowa
     
     
     


Użyj tablicę z kluczem:Wypełnij ręcznie lub losowo:


Kolejność czytania/kodowania:
Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr trifid


Szyfr trifid, szyfr trójdzielny jest to połączeniem szyfru podstawieniowego z szyfrem przestawieniowym.

Został opracowany w 1901 roku przez francuskiego kryptologa Felixa Delastelle, jako rozwinięcie szyfru bifid. Delastelle był Francuzem, który wynalazł kilka szyfrów, w tym szyfry dwudzielne, trójdzielne i cztero-kwadratowe.

Szyfr trifid składa się z tablicy kodowej zawierającej trzy kwadraty kodowe o polach 3x3. Suma pól wynosi 3x3x3 czyli 27 znaków. Alfabet łaciński zawiera 26 liter dlatego do uzupełnienia używa się znaku kropki (.).


Kwadrat 1 Kwadrat 2 Kwadrat 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 A B C 1 D . E 1 F G H
2 I J K 2 L M N 2 O P Q
3 R S T 3 U V W 3 X Y Z

Na przykład chcemy zaszyfrować słowo CALCOOLATOR. Wybieramy sposób (kolejność) kodowania np. kwadrat - wiersz - kolumna. Szukamy teraz w tabeli każdej litery i przypisujemy jej w wybranej wcześniej kolejności numer kwadratu, numer wiersza i numer kolumny.

 litera: C A L C O O L A T O R
kwadrat: 1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 1
 wiersz: 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3
kolumna: 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1

Układamy cyfry w trójki czytając wierszami. Następnie w tabeli wyszukujemy liter, na które wskażą nasze grupy trzycyfrowe w ustalonej wcześniej kolejności - najpierw kwadrat następnie wiersz potem kolumnę.

 grupy: 112 133 211 311 121 222 132 331 131 111 311
kwadrat: 1  1  2  3  1  2  1  3  1  1  3
 wiersz: 1  3  1  1  2  2  3  3  3  1  1
kolumna:  2  3  1  1  1  2  2  1  1  1  1
 litera: B  T  D  F  I  M  S  X  R  A  F

A więc zaszyfrowane słowo CALCOOLATOR będzie miało postać BTDFIMSXRAF.

Drugi etap szyfrowania usuwa związki między grupami cyfr i odpowiadającymi im literami, co bardzo utrudnia kryptoanalizę. Dzięki trzem tablicom opisującym położenie liter efekt ten był znacznie silniejszy niż w szyfrze bifid. Mimo pozornej prostoty oba te szyfry, w czasie kiedy powstały, należały do bardzo odpornych na złamanie.

Więcej na: Wikipedia - Szyfr trifid


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Trapez- przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Masa cząsteczkowa związków i pierwiastków chemicznych.

Dzięki kalkulatorowi obliczysz masę cząsteczkową dowolnego związku chemicznego.

Transformata Burrowsa-Wheelera - koder/dekoder

Transformata Burrowsa-Wheelera przekształca łańcuch znaków w serię podobnych znaków. Jest to użyteczne w przypadku kompresji, ponieważ łatwiej jest skompresować ciąg znaków, który ma ciągi powtarzających się znaków. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst transformatą Burrowsa-Wheelera.

Szyfr Playfair - koder/dekoder

Szyfr Playfair, Szyfr Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Kryptogram tworzony jest poprzez zastąpienie par liter tekstu jawnego inną parą liter. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Playfaira.

Szyfr ROT47 - koder/dekoder

Szyfr ROT47 jest to prosty szyfr przesuwający, podstawieniowy, zamieniające każdy znak ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji, przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem ROT47.

Energii kinetyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz również masę ciała na podstawie energii i prędkości oraz prędkość mając daną energię kinetyczną i masę.

Tłumacz, koder-dekoder alfabetu Morse'a

Dzięki temu tłumaczowi Morse'a możesz szybko przetłumaczyć dowolne zdanie na kod Morse'a i odwrotnie. Przetłumaczony kod możesz odsłuchać, zobaczyć dzięki sygnałom świetlnym lub używając telefonu poczuć za pomocą wibracji. Pomimo, że alfabet Morse'a wykorzystywany jest w dzisiejszych czasach głównie w krótkofalarstwie, to przydatny on jest również w wielu innych dziedzinach życia.

Z kalkulatora korzystano 5460 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online