Deltoid wklęsły, strzałka, grot - przekątne, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne deltoidu wklęsłego, długości boków, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu wpisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego (strzałki, grotu)


Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego z boku (a) i kąta α

$$ e=a\cdot 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right); $$ $$ e=2\cdot\sqrt{a^2-g^2 } $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$

Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego z boku (b) oraz kąta β

$$ e=b\cdot 2\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) $$

Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego z boków, drugiej przekątnej i kąta γ

$$ e=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{f} $$

Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego z boków, drugiej przekątnej i kąta α

$$ e=2\cdot\sqrt{b^2-(f+g)^2} $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$
Przekątna pierwsza deltoidu wklęsłego
Przekątna druga deltoidu wklęsłego (strzałki, grotu)


Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kątów α i β

$$ f=a\cdot cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)+ b\cdot cos\left(\frac{\beta}{2}\right)$$

Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz pierwszej przekątnej

$$ f=\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}-\sqrt{a^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2} $$

Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków, pierwszej przekątnej i kąta γ

$$ f=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{e} $$

Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków i kąta γ

$$ f=\sqrt{a^2+b^2-2\cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma} $$

Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boku (a) oraz kąta β i γ

$$ f=\frac{a\cdot \sin\gamma}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} $$

Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków, pierwszej przekątnej i kąta α

$$ f=\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}-g $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$
Przekątna druga deltoidu wklęsłegoPole powierzchni deltoidu wklęsłego (strzałki, grotu)


Pole powierzchni deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kątów α i β

$$ S=\frac{a^2\cdot \sin\alpha}{2}+\frac{b^2\cdot\sin\beta}{2} $$

Pole powierzchni deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kąta γ

$$ S=a\cdot b\cdot \sin\gamma $$

Pole powierzchni deltoidu wklęsłego z przekątnych

$$ S=\frac{e\cdot f}{2} $$
Pole powierzchni deltoidu wklęsłegoObwód deltoidu wklęsłego (strzałki, grotu)


Obwód deltoidu wklęsłego z boków

$$ L = 2a + 2b $$

Obwód deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej oraz kąta(α) i (β)

$$ L = \frac{e}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}+\frac{e}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} $$
Obwód deltoidu wklęsłegoBoki deltoidu wklęsłego (strzałki, grotu)


Bok (a) deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej i kąta α

$$ a=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$

Bok (b) deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej i kąta β

$$ b=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$

Bok (a) deltoidu wklęsłego z boku (b) oraz kątów α i β

$$ a=\frac{b\cdot \sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)}{\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$

Bok (b) deltoidu wklęsłego z boku (a) oraz kątów α i β

$$ b=\frac{a\cdot \sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$
Boki deltoidu wklęsłego


Deltoid wklęsły, strzałka, grot

Deltoid – jest czworobokiem, którego cztery boki mogą być zgrupowane w dwie pary równej długości sąsiadujących ze sobą boków. Boki o tych samych długościach mają wspólny wierzchołek.
Deltoid może być wypukły lub wklęsły.

Deltoid wklęsły, nazywany również strzałką lub grotem - to deltoid, w którym kąt wewnętrzny zawarty pomiędzy krótszymi bokami jest większy od 180°.

Deltoid wklęsły


Deltoid wklęsły ma następujące własności:
 1. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych deltoidu wynosi 2Π $$ \alpha+\beta+2\cdot\gamma=360^\circ $$
 2. Wzór na przekątną pierwszą deltoidu wklęsłego z boku (a) i kąta α
 3. $$ e=a\cdot 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right); $$ $$ e=2\cdot\sqrt{a^2-g^2 } $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$
 4. Wzór na przekątną pierwszą deltoidu wklęsłego z boku (b) oraz kąta β
 5. $$ e=b\cdot 2\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) $$
 6. Wzór na przekątną pierwszą deltoidu wklęsłego z boków, drugiej przekątnej i kąta γ
 7. $$ e=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{f} $$
 8. Wzór na przekątną pierwszą deltoidu wklęsłego z boków, drugiej przekątnej i kąta α
 9. $$ e=2\cdot\sqrt{b^2-(f+g)^2} $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$
 10. Przekątna druga deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kątów α i β
 11. $$ f=a\cdot cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)+ b\cdot cos\left(\frac{\beta}{2}\right)$$
 12. Wzór na przekątną drugą deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz pierwszej przekątnej
 13. $$ f=\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}-\sqrt{a^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2} $$
 14. Wzór na przekątną drugą deltoidu wklęsłego z boków, pierwszej przekątnej i kąta γ
 15. $$ f=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{e} $$
 16. Wzór na przekątną drugą deltoidu wklęsłego z boków i kąta γ
 17. $$ f=\sqrt{a^2+b^2-2\cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma} $$
 18. Wzór na przekątną drugą deltoidu wklęsłego z boku (a) oraz kąta β i γ
 19. $$ f=\frac{a\cdot \sin\gamma}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} $$
 20. Wzór na przekątną drugą deltoidu wklęsłego z boków, pierwszej przekątnej i kąta α
 21. $$ f=\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}-g $$ gdzie $$ g=a\cdot \sin \left(\frac{\alpha}{2}-90^\circ\right) $$
 22. Wzór na pole powierzchni deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kątów α i β
 23. $$ S=\frac{a^2\cdot \sin\alpha}{2}+\frac{b^2\cdot\sin\beta}{2} $$
 24. Wzór na pole powierzchni deltoidu wklęsłego z boków (a)(b) oraz kąta γ
 25. $$ S=a\cdot b\cdot \sin\gamma $$
 26. Wzór na pole powierzchni deltoidu wklęsłego z przekątnych
 27. $$ S=\frac{e\cdot f}{2} $$
 28. Wzór na obwód deltoidu wklęsłego z boków
 29. $$ L = 2a + 2b $$
 30. Wzór na obwód deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej oraz kąta(α) i (β)
 31. $$ L = \frac{e}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}+\frac{e}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} $$
 32. Wzór na bok (a) deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej i kąta α
 33. $$ a=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$
 34. Wzór na bok (b) deltoidu wklęsłego z krótszej przekątnej i kąta β
 35. $$ b=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$
 36. Wzór na bok (a) deltoidu wklęsłego z boku (b) oraz kątów α i β
 37. $$ a=\frac{b\cdot \sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)}{\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$
 38. Wzór na bok (b) deltoidu wklęsłego z boku (a) oraz kątów α i β
 39. $$ b=\frac{a\cdot \sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)}{\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dowolny wielokąt foremny

Kalkulator wielokąta foremnego pomoże obliczyć przekątne dowolnego wielokąta foremnego, długość boku, wysokość, pole powierzchni, obwód oraz promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Druga prędkość kosmiczna - Prędkość ucieczki

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drugą prędkość kosmiczną czyli prędkość ucieczki, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie. Kalkulator pomoże również obliczyć masę oraz promień ciała niebieskiego.

Horoskop indiański czyli znaki totemowe.

Horoskop indiański nawiązuje do filozofii życiowej rdzennych mieszkańców ameryki północnej. Filozofia ta opiera się na założeniu , że wszystko co nas otacza oraz sami ludzie stanowimy część jednego wielkiego życia. Natura, ziemia, zwierzęta i każde życie we wszechświecie zasługują na szacunek. Medycyna indiańska jest medycyną naturalną opierającą się na ziołolecznictwie i wierze w uzdrawiającą siłę tkwiącą we wszechświecie i przyrodzie. Przyroda w kulturze indiańskiej jest uduchowiona i czczona jako święta. Indiańscy szamani widzą związek siły natury i cechami człowieka, który urodził się podczas danej pory roku. Dlatego też w astrologii indiańskiej wpływ na człowieka mają siły natury które były odczuwalne podczas jego narodzin. Z każdą porą roku związane są pewne zdolności i siły, które stanowią podstawę indiańskiego horoskopu.
Kamienny krąg medyczny przedstawia równowagę sił natury, pośród których znajduje się człowiek. Na tym kręgu oparta jest medycyna Indian. Na krawędzi okręgu wpisane jest dwanaście znaków zodiaku, które związane są z porą roku, zwierzęciem, drzewem, kamieniem i kolorem. Te dwanaście zodiaków określa typy osobowości i cechy charakteru. Indiańskie totemiczne znaki zwierzęce to: Gęś, Wydra, Wilk, Sokół, Bóbr, Jeleń, Dzięcioł, Łosoś, Niedźwiedź, Kruk, Wąż i Sowa.

Gęstość, masa, objętość

Dzięki kalkulatorowi obliczysz gęstość substancji czyli tzw. masę właściwą. Kalkulator pomoże również określić masę substancji oraz zajmowaną przez nią objętość.

Kwadrat

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, bok, przekątną, promień okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie za pomocą różnych wzorów.

Z kalkulatora korzystano 9593 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online