Szyfr Vernama - koder/dekoder


Szyfr Vernama, szyfr doskonały, szyfr One-time pad lub OTP jest jedyną sprawdzoną metodą kryptograficzną, która umożliwia bezwarunkowo bezpieczne szyfrowanie, co zostało udowodnione matematycznie. Polega na wprowadzeniu losowego klucza o długości szyfrowanego tekstu. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Vernama.

Wprowadź klucz kodowy zawierający tyle samo liter ile będzie miał tekst do zaszyfrowania. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr Vernama - koder/dekoder


Klucz:

Długość losowego kluczaTreść:Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr Vernama


Szyfr Vernama, szyfr doskonały, szyfr One-time pad lub OTP jest to szyfr należący do grupy szyfrów polialfabetycznych. Uważany jest za jedyną sprawdzoną metodę kryptograficzną, która umożliwia bezwarunkowo bezpieczne szyfrowanie, co zostało udowodnione matematycznie. Wynaleziony został w 1882 roku, a zaproponowany w 1917 roku przez Gilberta Vernama z AT&T.

Przypomina szyfr Cezara, ale nie przesuwa liter o taką samą liczbę miejsc, lecz każdą o losową liczbę i kierunek.

Szyfr Vernama występuje w wersji binarnej i znakowej. W wersji binarnej szyfrujemy/deszyfrujemy korzystając z algorytmu Xor. Natomiast w wersji znakowej szyfrujemy/deszyfrujemy korzystając z szyfru Vigenere`a.

Aby szyfr był szyfrem doskonałym klucz kodujący powinien spełniać trzy warunki:

 • musi być ciągiem losowym;
 • musi być jednorazowy;
 • długość klucza musi być przynajmniej tak samo długa jak długość szyfrowanego tekstu.

Dla przykładu użycia szyfru Vernama załóżmy, że Ewa chce wysłać tajną wiadomość CALCOOLATOR do Adama. Wcześniej oboje dostali kartki z identycznymi kluczami. Ewa wybiera odpowiednią kartkę z kluczem. Sposób wybrania tej kartki jest zwykle ustalany z wyprzedzeniem, na przykład "użyj 5 kartki w dni 3 marca" lub "użyj następnej dostępnej kartki dla następnej wiadomości".

Każda litera z klucza zostanie połączona w określony sposób z jedną literą wiadomości. Często, ale nie jest to wymagane, każdej literze przypisywana jest wartość liczbowa (w kolejności alfabetycznej) np. 'A' to 0, 'B' to 1, 'C' to 2 itd.

Technika kodowania polega na połączeniu klucza i wiadomość za pomocą dodawania modułowego. Wartości liczbowe odpowiadających im wiadomości i liter są dodawane razem, modulo 26 (dla alfabetu łacińskiego).

Załóżmy, że tajny klucz to MWZYOWBXNIW wówczas kodowanie słowa CALCOOLATOR zostanie wykonane w następujący sposób:

   C   A   L   C   O   O   L   A   T   O   R wiadomość
  2(C) 0(A) 11(L) 2(C) 14(O) 14(O) 11(L) 0(A) 19(T) 14(O) 17(R) nr litery
+ 12(M) 22(W) 25(Z) 24(Y) 14(O) 22(W) 1(B) 23(X) 13(N) 8(I) 22(W) klucz
= 14  22  36  26  28  36  12  23  32  22  39  wiadomość+klucz
= 14(O) 22(W) 10(K) 0(A) 2(C) 10(K) 12(M) 23(X) 6(G) 22(W) 13(N)(wiadomość+klucz) mod 26
   O   W   K  A   C   K   M   X   G   W   N szyfr

Litery ponumerowaliśmy od 0 do 25 (26 liter w alfabecie łacińskim od A do Z). Jeżeli podczas szyfrowania w wyniku dodawania wyjdzie nam liczba większa niż 25 wówczas "przekręcamy licznik" od zera tzn. 26->0 czyli A, 27->1 czyli B, 28->2 czyli C itd.

W wyniku kodowania słowa CALCOOLATOR przy pomocy klucza MWZYOWBXNIW Ewa otrzymałaby szyfr OWKACKMXGWN.

Aby odkodować szyfrogram Adam musi wykonać podobne czynności co Ewa z tym, że zamiast dodawania musi odjąć wartości.

   O   W   K  A   C   K   M   X   G   W   N szyfrogram
 14(O) 22(W) 10(K) 0(A) 2(C) 10(K) 12(M) 23(X) 6(G) 22(W) 13(N) szyfr
- 12(M) 22(W) 25(Z) 24(Y) 14(O) 22(W) 1(B) 23(X) 13(N) 8(I) 22(W) klucz
= 2   0  -15  -24  -12  -12  11   0  -7  14  -9  szyfr-klucz 
  2(C) 0(A) 11(L) 2(C) 14(O) 14(O) 11(L) 0(A) 19(T) 14(O) 17(R) wiadomość
   C   A   L   C   O   O   L   A   T   O   R wiadomość

Jeżeli wynik odejmowania jest ujemny wówczas od liczby 26 odejmujemy wynik np. wynik to -7 więc 26-7=19 czyli litera T.


Więcej na: Wikipedia - Szyfr Playfair


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Trzecie prawo Keplera

Dzięki kalkulatorowi obliczysz okres obrotu planety wokół gwiazdy wykorzystując trzecie prawo Keplera. Obliczysz również promień orbity oraz masę.

Szyfr Playfair - koder/dekoder

Szyfr Playfair, Szyfr Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Kryptogram tworzony jest poprzez zastąpienie par liter tekstu jawnego inną parą liter. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Playfaira.

Krzywa HUBBERTA

Dzięki kalkulatorowi krzywej Hubberta obliczysz wartości krzywej. Oprócz wyników w odpowiedzi kalkulator narysuje również wykres wybranej funkcji. Możesz wybrać gotową funkcję np. hubb(x) lub wprowadzić własną funkcję np. hubb(x^2), hubb(x+3) itp.

Szyfr czterokwadratowy - koder/dekoder

Szyfr czterokwadratowy jest to poligraficzny szyfr podstawieniowy. Każda para liter tekstu jawnego zastępowana jest inną parą liter, wybraną z tablicy kodowej za pomocą czterech kwadratów, z których każdy składa się z tablicy 5x5 wypełnionej literami alfabetu łacińskiego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem czterokwadratowy.

Ciąg arytmetyczny

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu arytmetycznego, wyznaczysz wartość oraz różnicę ciągu arytmetycznego lub znajdziesz n-te wyrażenie.

Energii kinetyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz również masę ciała na podstawie energii i prędkości oraz prędkość mając daną energię kinetyczną i masę.

Z kalkulatora korzystano 19410 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online