Szyfr afiniczny - koder/dekoder


Szyfr afiniczny - należy do rodziny szyfrów monoalfabetycznych. Posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst, również w języku polskim szyfrem afinicznym.

Szyfr afiniczny


a:

b:
Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr afiniczny


Szyfr afiniczny jest to szyfr należący do grupy monoalfabetycznych szyfrów podstawieniowych.

Rodzina szyfrów monoalfabetycznych posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Funkcja szyfrująca wygląda następująco: $$ f(x)=ax+b\mod \ m$$ x - szyfrowana litera,
(a,b) - klucz,
m - liczba liter w alfabecie (zwykle 26 bo tyle liter ma język angielski, w naszym kalkulatorze użyliśmy 35 liter z polskimi).

Łatwo zauważyć, że jeśli a = 1, to mamy do czynienia ze zwykłym przesunięciem (jak w szyfrze Cezara).

Szyfr afiniczny ma sens tylko wtedy, gdy funkcja afiniczna f jest różnowartościowa tzn. gdy dla dowolnego y należącego do zbioru klas reszt \begin{align} {\mathbb {Z} }_{m}\end{align} równanie $$ ax+b\equiv y\mod \ m$$ ma co najwyżej jedno rozwiązanie ze względu na zmienną x. Zapiszmy nasze równanie w sposób następujący: $$ ax\equiv y-b\mod \ m$$

Zauważmy, że gdy wartości y przebiegają cały zbiór $$ {\mathbb {Z} }_{m} $$, to i wartości y-b się wyczerpują, czyli wystarczy jeśli zbadamy rozwiązywalność równań $$ ax\equiv y\mod \ m$$ dla $$ y\in {\mathbb {Z} }_{m}$$

Równanie to ma dokładnie jedno rozwiązanie dla każdego $$ y\in {\mathbb {Z} }_{m}$$ wtedy i tylko wtedy, gdy $$\rm {NWD}(a,m)=1$$ (gdzie NWD oznacza największy wspólny dzielnik dwóch liczb).

Funkcja deszyfrująca dla tego szyfru wygląda tak : $$ d(y)=a^{-1}*(y-b)\mod m$$ gdzie $$ a^{-1}$$ jest odwrotnością a w pierścieniu $$ {\mathbb {Z} }_{26} $$ Wzór wynika z wyliczeń: \begin{aligned}{\mbox{D}}({\mbox{E}}(x))&=a^{-1}({\mbox{E}}(x)-b)\mod {m}\\&=a^{-1}(((ax+b)\mod {m})-b)\mod {m}\\&=a^{-1}(ax+b-b)\mod {m}\\&=a^{-1}ax\mod {m}\\&=x\mod {m}.\end{aligned} Więcej na: Wikipedia - Szyfr afiniczny


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Szyfr Playfair - koder/dekoder

Szyfr Playfair, Szyfr Playfaira lub kwadrat Playfaira jest szyfrem podstawieniowym poligramowym. Kryptogram tworzony jest poprzez zastąpienie par liter tekstu jawnego inną parą liter. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Playfaira.

Siła, masa i przyspieszenie

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę, masę i przyspieszenie z Drugiej Zasady Dynamiki Newtona.

Szyfr ADFGX/ADFVGX - koder/dekoder

Szyfr ADFGX/ADFVGX jest to prosty szyfr podstawieniowy używany przez wojska niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej do komunikacji na polu bitwy. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem ADFGX/ADFVGX.

Mediana szeregu rozdzielczego przedziałowego

Dzięki temu kalkulatorowi statystycznemu dowiesz się jak obliczyć medianę szeregu rozdzielczego przedziałowego.

Napięcie powierzchniowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość napięcia powierzchniowego czyli zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą.

Transformata Burrowsa-Wheelera - koder/dekoder

Transformata Burrowsa-Wheelera przekształca łańcuch znaków w serię podobnych znaków. Jest to użyteczne w przypadku kompresji, ponieważ łatwiej jest skompresować ciąg znaków, który ma ciągi powtarzających się znaków. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst transformatą Burrowsa-Wheelera.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Z kalkulatora korzystano 19026 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online