Szyfr afiniczny - koder/dekoder


Szyfr afiniczny - należy do rodziny szyfrów monoalfabetycznych. Posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst, również w języku polskim szyfrem afinicznym.

Szyfr afiniczny


a:

b:
Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr afiniczny


Szyfr afiniczny jest to szyfr należący do grupy monoalfabetycznych szyfrów podstawieniowych.

Rodzina szyfrów monoalfabetycznych posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Funkcja szyfrująca wygląda następująco: $$ f(x)=ax+b\mod \ m$$ x - szyfrowana litera,
(a,b) - klucz,
m - liczba liter w alfabecie (zwykle 26 bo tyle liter ma język angielski, w naszym kalkulatorze użyliśmy 35 liter z polskimi).

Łatwo zauważyć, że jeśli a = 1, to mamy do czynienia ze zwykłym przesunięciem (jak w szyfrze Cezara).

Szyfr afiniczny ma sens tylko wtedy, gdy funkcja afiniczna f jest różnowartościowa tzn. gdy dla dowolnego y należącego do zbioru klas reszt \begin{align} {\mathbb {Z} }_{m}\end{align} równanie $$ ax+b\equiv y\mod \ m$$ ma co najwyżej jedno rozwiązanie ze względu na zmienną x. Zapiszmy nasze równanie w sposób następujący: $$ ax\equiv y-b\mod \ m$$

Zauważmy, że gdy wartości y przebiegają cały zbiór $$ {\mathbb {Z} }_{m} $$, to i wartości y-b się wyczerpują, czyli wystarczy jeśli zbadamy rozwiązywalność równań $$ ax\equiv y\mod \ m$$ dla $$ y\in {\mathbb {Z} }_{m}$$

Równanie to ma dokładnie jedno rozwiązanie dla każdego $$ y\in {\mathbb {Z} }_{m}$$ wtedy i tylko wtedy, gdy $$\rm {NWD}(a,m)=1$$ (gdzie NWD oznacza największy wspólny dzielnik dwóch liczb).

Funkcja deszyfrująca dla tego szyfru wygląda tak : $$ d(y)=a^{-1}*(y-b)\mod m$$ gdzie $$ a^{-1}$$ jest odwrotnością a w pierścieniu $$ {\mathbb {Z} }_{26} $$ Wzór wynika z wyliczeń: \begin{aligned}{\mbox{D}}({\mbox{E}}(x))&=a^{-1}({\mbox{E}}(x)-b)\mod {m}\\&=a^{-1}(((ax+b)\mod {m})-b)\mod {m}\\&=a^{-1}(ax+b-b)\mod {m}\\&=a^{-1}ax\mod {m}\\&=x\mod {m}.\end{aligned} Więcej na: Wikipedia - Szyfr afiniczny


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Szyfr AtBash- koder/dekoder

Szyfr AtBash jest to prosty monoalfabetyczny szyfr podstawieniowy pochodzenia hebrajskiego, którego działanie polega na zamianie litery leżącej w odległości X od początku alfabetu na literę leżącą w odległości X od jego końca. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst, również w języku polskim szyfrem AtBash.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Z kalkulatora korzystano 376 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlineszyfr-afiniczny