Liczba Reynoldsa


Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Reynoldsa.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Liczba Reynoldsa
Przydatne Informacje

Liczba Reynoldsa (ang. Reynolds number) – jedna z liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów (hydrodynamice, aerodynamice i reologii). Liczba ta pozwala oszacować występujący podczas ruchu płynu stosunek sił bezwładności do sił lepkości.

Liczba Reynoldsa stosowana jest jako podstawowe kryterium stateczności ruchu płynów.

Liczba Reynoldsa zdefiniowana jest w sposób:
$$ \mbox{Re} \; \stackrel{\rm df}{=} \; \frac{\varrho \cdot u \cdot l}{\mu} $$
lub równoważnie:
$$ \mbox{Re} \; \stackrel{\rm df}{=} \; \frac{u \cdot l}{\nu} $$
gdzie:
\( \varrho \) – gęstość płynu (kg/m³),
\( u \) – prędkość charakterystyczna płynu (m/s),
\( l \) – wymiar charakterystyczny zagadnienia (m),
\( \mu \) – lepkość dynamiczna płynu (Pa·s lub N·s/m² lub kg/(m·s)),
\( \nu \) – lepkość kinematyczna płynu (m²/s).Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Liczba Bonda

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Bonda.

Podzbiór.

Kalkulator sprawdza czy zbiór B jest podzbiorem zbioru A.

Liczba Archimedesa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Archimedesa.

Napięcie powierzchniowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość napięcia powierzchniowego czyli zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą.

Zjawisko kapilarne - siła ciężaru słupa wody

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę ciężaru słupa wody w kapilarze o przekroju kołowym czyli jedno ze zjawisk kapilarnych związanych z zachowaniem par i cieczy a pojawiających się dla wielu obiektów o małym wymiarze.

Sprawność termodynamiczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz sprawność czyli skalarną bezwymiarową wielkość fizyczną określającą w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci inaczej stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Z kalkulatora korzystano 22464 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online