Liczba Reynoldsa


Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Reynoldsa.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Liczba Reynoldsa
Przydatne Informacje

Liczba Reynoldsa (ang. Reynolds number) – jedna z liczb podobieństwa stosowanych w mechanice płynów (hydrodynamice, aerodynamice i reologii). Liczba ta pozwala oszacować występujący podczas ruchu płynu stosunek sił bezwładności do sił lepkości.

Liczba Reynoldsa stosowana jest jako podstawowe kryterium stateczności ruchu płynów.

Liczba Reynoldsa zdefiniowana jest w sposób:
$$ \mbox{Re} \; \stackrel{\rm df}{=} \; \frac{\varrho \cdot u \cdot l}{\mu} $$
lub równoważnie:
$$ \mbox{Re} \; \stackrel{\rm df}{=} \; \frac{u \cdot l}{\nu} $$
gdzie:
\( \varrho \) – gęstość płynu (kg/m³),
\( u \) – prędkość charakterystyczna płynu (m/s),
\( l \) – wymiar charakterystyczny zagadnienia (m),
\( \mu \) – lepkość dynamiczna płynu (Pa·s lub N·s/m² lub kg/(m·s)),
\( \nu \) – lepkość kinematyczna płynu (m²/s).Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Liczba Bonda

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Bonda.

Podzbiór.

Kalkulator sprawdza czy zbiór B jest podzbiorem zbioru A.

Liczba Archimedesa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Archimedesa.

Napięcie powierzchniowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość napięcia powierzchniowego czyli zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą.

Zjawisko kapilarne - siła ciężaru słupa wody

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę ciężaru słupa wody w kapilarze o przekroju kołowym czyli jedno ze zjawisk kapilarnych związanych z zachowaniem par i cieczy a pojawiających się dla wielu obiektów o małym wymiarze.

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Sprawność termodynamiczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz sprawność czyli skalarną bezwymiarową wielkość fizyczną określającą w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci inaczej stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.

Z kalkulatora korzystano 20424 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online