Temperatura odczuwalna, temperatura chłodzenia lub utrata ciepła


Sprawdzasz pogodę i widzisz, że temperatura powietrza będzie dla ciebie komfortowa. Nie zwracasz jednak uwagi na wiatr. Wychodzisz z domu, a tu przykra niespodzianka i czujesz jak drżysz z zimna pomimo, że przed wyjściem na termometrze była odpowiednia temperatura do twojego ubioru. Dlatego lepiej skorzystać z naszego kalkulatora temperatury odczuwalnej przed wyjściem z domu.
Temperatura odczuwalna.°C


km/h

Temperatura odczuwalna - informacje


Czym jest temperatura odczuwalna?


Temperatura odczuwalna (ang. wind chill) – stan określający, jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych lub po prostu różnica pomiędzy temperaturą powietrza a odczuciem temperatury.

Na odczucie temperatury może wpływać kilka czynników jak temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność i opady.

Głównym czynnikiem wpływającym na odczucie temperatury jest wiatr.

Każdy z nas doświadczył sytuacji, gdy np. w zimie będąc za ciepło ubranym, dodatkowo wykonując jakiś wysiłek, spocił się. Wówczas wystarczył powiew wiatru by odczucie chłodu zostało spotęgowane. Tego odczucia nie można lekceważyć, ponieważ może doprowadzić do hipotermii, a nawet odmrożeń.

Wiatr niezależnie od tego, czy jest to wichura, czy tylko przeciąg, usuwa ciepłe powietrze z powierzchni skóry, co pozwala na lepsze chłodzenie poprzez parowanie podczas pocenia.

Odczucie temperatury ma więcej wspólnego z utratą ciepła niż z faktyczną temperaturą powietrza. Czynnik utraty ciepła definiuje się jako temperaturę odczuwalną tak naprawdę tylko ze względu na prostotę.

Podejście takie może jednak prowadzić do błędów choćby w przygotowaniu odpowiedniego ubrania podczas np. wycieczki w góry. Przykładowo: temperatura powietrza wynosi 5°C a prędkość wiatru 50 km/h, wówczas temperatura chłodzenia wyniesie -1°C. Jednak ze względu na wyższą temperaturę otoczenia nie doprowadzi to do odmrożeń.


Odczucie temperatury jest również bardzo subiektywną wartością, na którą wpływa wiele różnych czynników, takich jak owłosienie ciała, rozgrzewające płyny i oczywiście indywidualna naturalna regulacja temperatury ciała.

Jednakże z badań wynika, że możemy przewidzieć wpływ wiatru na temperaturę odczuwalną

Ciekawostka

Po raz pierwszy pojęcie temperatury odczuwalnej wprowadzili Paul Allman Siple i Charles Passel w latach czterdziestych XX wieku. Był to wynik ich spostrzeżenia, dotyczącego zamarzania wody w naczyniu podczas badań naukowych na Antarktydzie. Z obserwacji tej wynikało, że czas, po jakim zamarzała woda, zależał od jej początkowej temperatury, temperatury otoczenia i prędkości wiatru.


Jak obliczyć temperaturę odczuwalną?


Jak większość czynników wpływających na współczesne życie, i temperaturę odczuwalną możemy przedstawić za pomocą wzorów wynikających z badań empirycznych. Jednak żaden nie daje zadowalających wyników w całym zakresie zmienności warunków atmosferycznych.

W naszym kalkulatorze temperatury odczuwalnej wykorzystaliśmy najpopularniejszą formułę

$$ T_{wc}=13,12+0,6215\cdot T_{a}-11,37\cdot v^{0,16}+0,3965 \cdot T_{a}\cdot v^{0,16}$$

gdzie:

Twc - temperatura odczuwalna (wc - wind chill)

Ta - temperatura powietrza w stopniach Celsjusza,

v - prędkość wiatru w km/h


Jednakże nawet ten wzór też nie ma zastosowania w każdych warunkach, bo np. gdy prędkość wiatru wynosi poniżej 1,34 m/s doprowadziłyby do obliczenia dodatniego współczynnika odczucia temperatury. Jest to związane z izolacyjnym działaniem warstwy powietrza na skórze, która pozostaje ciepła w warunkach niezmiennych i nie ulega wychłodzeniu. Oznacza to, że formuła ta i inne zaczynają obowiązywać tylko przy prędkości wiatru powyżej 5 km/h.Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Druga prędkość kosmiczna - Prędkość ucieczki

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drugą prędkość kosmiczną czyli prędkość ucieczki, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie. Kalkulator pomoże również obliczyć masę oraz promień ciała niebieskiego.

Ryzyko zawału serca

Dzięki kalkulatorowi za pomocą kilku czynników sprawdzisz stopień ryzyka wystąpienia zawału w okresie kolejnych dziesięciu lat.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Liczba Galileusza

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Galileusza.

Stężenie procentowe - objętościowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz stężenie procentowe objętościowe zwane również procentem objętościowym substancji chemicznych w mieszaninach i roztworach.

Zapotrzebowanie na wodę

Kalkulator obliczy ile wody powinieneś spożyć aby uzupełnić dzienne zapotrzebowanie.

Z kalkulatora korzystano 10766 razy.KomentarzeKomentarze (1)

Sortowanie
 
Temat:
0/5 (0)
 
Bob

wind chill wymyślili Amerykanie lub Anglicy bo tam mocno wieje. W Polsce mocno wieje gdy jest sztorm lub halny, przy czym halny to bardzo ciepły wiatr.Bardzo zimno jest gdy mamy ok. 5oC, deszcz ze śniegiem i wiatr. Gdy mamy -20oC, bez wiatru i słoneczko to jest bardzo przyjemnie. Ale 30oC, 95% wilgoci, pełne słońce bez wiatru i miasto czyli asfalt, beton i samochody oddające dodatkowe ciepło i spaliny (bezpośrednio przy zakorkowanej drodze dochodzi do 16% tlenu) to mamy istny "piekarnik". Dla tego powinniśmy mieć własny przelicznik obejmujący: wilgoć, nasłonecznienie, wiatr, opady, miasto/przestrzeń niezabudowana.

 
Strona 1 z 1
 
 
 

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online