Szyfr ADFGX/ADFVGX - koder/dekoder


Szyfr ADFGX/ADFVGX jest to prosty szyfr podstawieniowy używany przez wojska niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej do komunikacji na polu bitwy. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem ADFGX/ADFVGX.
Wybierz typ szyfrowania i wypełnij kwadrat klucza, ręcznie lub wybierz losowy kwadrat. Podwójne litery / cyfry nie będą akceptowane, a w przypadku szyfru ADFGX J zostanie odrzucone, zamiast tego użyj I. Na koniec wprowadź słowo kluczowe i wybierz czy chcesz zakodować czy odkodować tekst. W koderze polskie litery są zamieniane na odpowiedniki łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr ADFGX/ADFVGX


Typ:

Kwadrat klucza:
  A D F G X
A
D
F
G
X

Klucz:Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr ADFGX/ADFVGX


Szyfr ADFGX/ADFVGX jest to prosty szyfr podstawieniowy używany przez wojska niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej do komunikacji na polu bitwy. W rzeczywistości szyfr ten był rozwinięciem szyfru ADFGX. Jego działanie opiera się na zmodyfikowanej szachownicy Polibiusza oraz pojedynczej transpozycji. W wyniku zaszyfrowania tekstu jawnego otrzymujemy szyfrogram zawierający litery A, D, F, G, V oraz X. Zostały one wybrane w taki sposób, aby znacząco różniły się od siebie podczas nadawania ich za pomocą alfabetu Morse’a. Miało to na celu zmniejszenie ryzyka powstania błędów przy nadawaniu lub odbiorze wiadomości.

Został on wymyślony przez pułkownika Frtiza Nebela, i wprowadzony do użytku w marcu 1918 roku.

Załóżmy, że chcemy zaszyfrować wiadomość „Tajna wiadomosc” (oryginalna wersja szyfru umożliwiała szyfrowanie liter alfabetu angielskiego, przy czym nie rozróżniano liter I oraz J). Na początku wypełniamy szachownice Polibiusza o wymiarach 5x5 alfabetem o zmienionej kolejności liter (która jest znana tylko nadawcy i odbiorcy wiadomości).

A D F G X
A b t a l p
D d h o z k
F q f v s n
G g j c u x
X m r e w y

Używając tej tabeli zamieniamy tekst jawny na odpowiadający mu szyfrogram:

T a j n a w i a d o m o s c
AD AF GD FX AF XG GD AF DA DF XA DF FG GF

Następnie wybieramy tajne słowo, które będzie służyło do dalszego szyfrowania i wypisujemy pod nim, w wierszach, otrzymamy wcześniej szyfrogram. Należy pamiętać, aby w słowie tym nie powtarzały się litery (ewentualnie można powtarzające się litery pominąć).

H A S L O
A D A F G
D F X A F
X G G D A
F D A D F
X A D F F
G G F G X

Ostatnie dwie litery zostały dodane, aby we wszystkich wersach występowała taka sama liczba liter. GX to „X” po zaszyfrowaniu pokazaną wcześniej szachownicą Polibiusza. Litera X na końcu naszej wiadomości z pewnością nie zmienia jej znaczenia.

W następnym kroku przestawiamy kolumny wraz z literami występującymi nad nimi w taki sposób, aby te ostatnie zostały ułożone alfabetycznie:

A H L O S
D A F G A
F D A F X
G X D A G
D F D F A
A X F F D
G G G X F

Czytając kolumnami otrzymujemy szyfrogram: DFGDAG ADXFXG FADDFG GFAFFX AXGADF . Litery szyfrogramu zostały podzielone na 6-znakowe grupy dla łatwiejszego czytania. Nie należy dzielić ich ze względu na liczbę liter w wierszu, gdyż to może ułatwić złamanie szyfru.

W czerwcu 1918 roku została dodana litera V, co umożliwiało szyfrowanie 36 znaków – całego alfabetu (I oraz J były oddzielnymi literami) i cyfr od 0 do 9.


Więcej na: Wikipedia - Szyfr ADFGVX

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Szyfr płotkowy, zigzag - koder/dekoder

Szyfr płotkowy jest szyfrem przestawieniowym. Kryptogram tworzony jest poprzez połączenie ciągu kolejnych liter bazując na uproszczonym kształcie płotka. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem płotkowym.

Szyfr Beauforta - koder/dekoder

Szyfr Beauforta jest to szyfr należący do grupy szyfrów wieloalfabetycznych. Jest szyfrem zastępczym podobnym do szyfru Vigenère'a, z tym, że szyfruje on znaki w nieco inny sposób.Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Beauforta.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Układ równań metoda Cramera - analiza z wyjaśnieniami

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz z wyjaśnieniami każdy układ równań liniowych zarówno jednorodnych jak i niejednorodnych z dowolną ilością niewiadomych metodą Cramera.W wyniku oprócz rozwiązania otrzymasz również pełną analizę oraz przedstawienie obliczeń krok po kroku.

Układ równań metoda Gaussa-Crouta

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz układ równań metodą eliminacji Gaussa-Crouta.

Generator kodu QR online

Darmowy program do generowania kodów QR online pozwala na wygenerowanie 10 różnego rodzaju kodów QR. Możemy wygenerować kod QR dla adresu strony, kod QR dla wiadomości e-mail, kod QR dla dowolnego tekstu, kod QR dla telefonu, kod QR dla wiadomości SMS, kod QR dla wizytówki zwykłej i biznesowej, kod QR dla lokalizacji, kod QR dla WiFi oraz kod QR dla zakładki.

Szyfr afiniczny - koder/dekoder

Szyfr afiniczny - należy do rodziny szyfrów monoalfabetycznych. Posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst, również w języku polskim szyfrem afinicznym.

Z kalkulatora korzystano 602 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlineszyfr-adfgx