Stożek - objętość, pole powierzchni


Kalkulator stożka pomoże obliczyć objętość stożka, pole powierzchni całkowitej stożka, pole boczne stożka, pole podstawy stożka, długość tworzącej i promień podstawy stożka oraz objętość kuli opisanej na stożku.Długość tworzącej stożka


$$ l = \sqrt {h^2 + r^2} $$


   
Pole powierzchni bocznej stożka


$$ P_{b} = \pi \cdot r \cdot l $$


   


Pole powierzchni podstawy stożka


$$ P_{p} = \pi \cdot r^2 $$


   
Pole powierzchni całkowitej stożka


$$ P_{c} = P_{b} + P_{p}$$ $$ P_{c} = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(r + l) $$   


Objętość stożka


$$ V = \frac{1}{3}P_{p} \cdot h = \frac{\pi r h}{3} $$


   
Objętość kuli opisanej na stożku


$$ V_{k} = \frac{1}{6} \pi \frac{l^6}{(l^2 - r^2) \sqrt{l^2 - r^2}} $$   Przydatne Informacje

Stożek obrotowy prosty to bryła wypukła powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych. Przyprostokątna ta tworzy wysokość (h) stożka, druga przyprostokątna staje się promieniem podstawy (r) zaś przeciwprostokątna – tworzącą stożka (l).Długość tworzącej stożka

Długość tworzącej wynika z twierdzenia Pitagorasa:
$$ l=\sqrt {h^{2}+r^{2}} $$

Pole powierzchni bocznej stożka

Powierzchnia boczna stożka po rozprostowaniu na płaszczyźnie tworzy wycinek kołowy o promieniu R=l takim jak tworząca stożka i długości łuku równej obwodowi podstawy stożka L=2πr
Wycinek kołowy o promieniu R i długości łuku L ma pole powierzchni: $$ P=\frac {1}{2}LR $$ Stąd $$ P_{b}=\frac {1}{2}LR=\frac {1}{2}2\pi rl=\pi rl $$

Pole powierzchni podstawy stożka

Podstawę stożka tworzy koło o promieniu r. $$ P_{p} = \pi r^2 $$

Pole powierzchni całkowitej stożka

$$ P_{c} = P_{b} + P_{p} $$ Stąd $$ P_{c} = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(r + l) $$

Objętość stożka

$$ V = \frac{1}{3}P_{p}h = \frac{\pi r^2 h}{3} $$

Objętość kuli opisanej na stożku

$$ V_{k} = \frac{1}{6} \pi \frac{l^6}{(l^2 - r^2) \sqrt{l^2 - r^2}} $$
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Sześciokąt foremny - heksagon

Kalkulator sześciokąta foremnego pomoże obliczyć przekątną dłuższą sześciokąta, przekątną krótszą sześciokąta, długość boku, wysokość, pole powierzchni sześciokąta, obwód oraz promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Kalkulator spadku napięcia z mocy dla obwodów jednofazowych i trójfazowych

Dzięki kalkulatorowi obliczysz spadki napięć dla obwodów jednofazowych i trójfazowych prądu przemiennego wyliczonych z mocy czynnej. Obliczysz również długość przewodu, średnicę przewodu, pole przekroju przewodu, napięcie fazowe lub międzyprzewodowe lub moc czynną.

Mnożenie macierzy

Kalkulator oblicza wynik mnożenia dwóch macierzy

Powierzchnia (158)

Za pomocą tego kalkulatora łatwo przeliczysz ponad 158 różnych jednostek miar powierzchni. Jednostki miar metrycznych, brytyjskich, jednostki historyczne,miary starożytne itd. Np. centymetry na cale, metry na jardy, ary na akry itp.

Trójkąt

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, obwód, boki, wysokość, kąty trójkąta dowolnego, prostokątnego i równobocznego.

Z kalkulatora korzystano 5047 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online