Trapez równoramienny - przekątne, wysokość, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu równoramiennego, długości boków, wysokość, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu opisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Przekątna trapezu równoramiennego


Przekątna trapezu równoramiennego z boków (a) i (c) oraz kąta α

$$ d=\sqrt{a^2+c^2-2ac\cdot \cos(\beta)} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z boków (b) i (c) oraz kąta β

$$ d=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\beta)} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)

$$ d= \sqrt{a\cdot b+c^2} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z pola powierzchni i kąta γ

$$ d= \frac{2S}{\sin \gamma} $$
Przekątna trapezu równoramiennego
Długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym


Długość promienia okręgu opisanego z przekątnej (d) i kąta α lub β

$$ R=\frac{d}{2\sin \alpha} $$ $$ R=\frac{d}{2\sin \beta} $$

Długość promienia okręgu opisanego z ramienia (c), przekątnej (d) i wysokości (h)

$$ R=\frac{c\cdot d}{2h} $$

Długość promienia okręgu opisanego z boków (a)(b)(c)

$$ R= c\cdot\sqrt{\frac{a\cdot b + c^2}{4c^2-(a-b)^2}} $$
Długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym
Wysokość trapezu równoramiennego


Wysokość trapezu z boków (a)(b) i pola powierzchni

$$ h=\frac{2S}{a+b} $$

Wysokość trapezu z ramienia (c) i kąta

$$ h=c \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \beta $$

Wysokość trapezu z boków

$$ h= \frac{\sqrt{4c^2 - (a-b)^2 }}{2} $$
Wysokość trapezuPole powierzchni trapezu równoramiennego


Pole powierzchni trapezu z podstaw (a) i (b) oraz wysokości (h)

$$ S={\frac {a+b}{2}}\cdot h $$

Pole powierzchni trapezu z boków i kąta(α)

$$ S=\frac{(a+b)\cdot c\cdot \sin\alpha}{2} $$

Pole powierzchni trapezu z boków (a)(b)(c)

$$ S=\frac{\sqrt{(a+b)^2\cdot(a-b+2c)\cdot(b-a+2c)}}{4} $$

Pole powierzchni trapezu z przekątnej (d) i kąta(γ)

$$ S=\frac{d^2}{2}\cdot\sin\gamma $$
Pole powierzchni trapezu równoramiennegoObwód trapezu równoramiennego


Obwód trapezu z boków

$$ L = a + b + 2c $$

Obwód trapezu z podstaw, wysokości i kąta(α)

$$ L = a+b+\frac{2h}{\sin(\alpha)} $$
Obwód trapezu równoramiennegoBoki trapezu równoramiennego


Podstawa (a) trapezu z boków (b)(c) i wysokości (h)

$$ a=b+2\sqrt{c^2-h^2} $$

Podstawa (b) trapezu z boków (a)(c) i wysokości (h)

$$ b=a-2\sqrt{c^2-h^2} $$

Ramię (c) trapezu z boków (a)(b) i wysokości (h)

$$ c=\sqrt{(\frac{a-b}{2})^2 +h^2} $$
Boki trapezu równoramiennegoŚrodkowa trapezu równoramiennego


Środkowa trapezu równoramiennego

$$ m=\frac {a+b}{2} $$
Środkowa trapezu równoramiennegoTrapez - Informacje

Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków; (wybraną) parę boków równoległych nazywa się podstawami, pozostałe boki noszą nazwę ramion, odległość między podstawami nazywa się wysokością trapezu. Niektóre potoczne definicje określają trapez jako czworokąt mający tylko jedną parę boków równoległych i zgodnie z nimi równoległobok nie jest trapezem. Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180°.

Trapez równoramienny to trapez o ramionach równej długości. Jeśli taki trapez nie jest równoległobokiem niebędącym prostokątem, to ma on oś symetrii: przechodzącą przez środki podstaw ich wspólną symetralną. W tym przypadku kąty między ramionami a daną podstawą są równe, a kąty przeciwległe sumują się do 180°; stąd można go wtedy wpisać w okrąg.

Trapez równoramienny


Trapez równoramienny ma następujące własności:
 1. Trapez jest figurą wypukłą.
 2. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π (360°), a suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych leżących przy tym samym ramieniu wynosi Π, $$ \alpha + \beta = 180° $$
 3. Wzór na kąt α $$ \alpha = \arccos( \frac{(\frac{a-b}{2})^2 + c^2-h^2 }{2c\cdot\frac{a-b}{2}} ) $$
 4. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (a) i (c) oraz kąta α
 5. $$ d=\sqrt{a^2+c^2-2ac\cdot \cos(\beta)} $$
 6. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (b) i (c) oraz kąta β
 7. $$ d=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\beta)} $$
 8. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)
 9. $$ d= \sqrt{a\cdot b+c^2} $$
 10. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z pola powierzchni i kąta γ
 11. $$ d= \frac{2S}{\sin \gamma} $$
 12. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z przekątnej (d) i kąta α lub β
 13. $$ R=\frac{d}{2\sin \alpha} $$ $$ R=\frac{d}{2\sin \beta} $$
 14. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z ramienia (c), przekątnej (d) i wysokości (h)
 15. $$ R=\frac{c\cdot d}{2h} $$
 16. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z boków (a)(b)(c)
 17. $$ R= c\cdot\sqrt{\frac{a\cdot b + c^2}{4c^2-(a-b)^2}} $$
 18. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z boków (a)(b) i pola powierzchni
 19. $$ h=\frac{2S}{a+b} $$
 20. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z ramienia (c) i kąta
 21. $$ h=c \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \beta $$
 22. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z boków
 23. $$ h= \frac{\sqrt{4c^2 - (a-b)^2 }}{2} $$
 24. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z podstaw (a) i (b) oraz wysokości (h)
 25. $$ S={\frac {a+b}{2}}\cdot h $$
 26. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z boków i kąta(α)
 27. $$ S=\frac{(a+b)\cdot c\cdot \sin\alpha}{2} $$
 28. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)
 29. $$ S=\frac{\sqrt{(a+b)^2\cdot(a-b+2c)\cdot(b-a+2c)}}{4} $$
 30. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z przekątnej (d) i kąta(γ)
 31. $$ S=\frac{d^2}{2}\cdot\sin\gamma $$
 32. Wzór na obwód trapezu równoramiennego z boków
 33. $$ L = a + b + 2c $$
 34. Wzór na obwód trapezu równoramiennego z podstaw, wysokości i kąta(α)
 35. $$ L = a+b+\frac{2h}{\sin(\alpha)} $$
 36. Wzór na długość podstawy (a) trapezu równoramiennego z boków (b)(c) i wysokości (h)
 37. $$ a=b+2\sqrt{c^2-h^2} $$
 38. Wzór na długość podstawy (b) trapezu równoramiennego z boków (a)(c) i wysokości (h)
 39. $$ b=a-2\sqrt{c^2-h^2} $$
 40. Wzór na długość ramienia (c) trapezu równoramiennego z boków (a)(b) i wysokości (h)
 41. $$ c=\sqrt{(\frac{a-b}{2})^2 +h^2} $$
 42. Wzór na środkową trapezu równoramiennego $$ m=\frac {a+c}{2} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Trójkąt

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, obwód, boki, wysokość, kąty trójkąta dowolnego, prostokątnego i równobocznego.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Macierz 3x3

Dzięki kalkulatorowi matematycznemu obliczysz w prosty sposób wyznacznik macierzy, wyznaczysz macierz dopełnień, macierz transponowaną, macierz odwrotną.

Ryzyko zawału serca

Dzięki kalkulatorowi za pomocą kilku czynników sprawdzisz stopień ryzyka wystąpienia zawału w okresie kolejnych dziesięciu lat.

Kalkulator zakładów - szansa na gole, dokładny wynik, wygrana/remis/przegrana

Dzięki kalkulatorowi obliczysz prawdopodobieństwo wygranej gospodarzy, remisu lub wygranej gości. Obliczysz również szanse na gole dla gospodarzy i gości oraz prawdopodobieństwo dokładnego wyniku. Obliczenia są pomocne przy obstawianiu zakładów u bukmecherów. Podaj średnią ilość bramek strzelonych gościom przez drużynę gospodarzy grających u siebie oraz średnią bramek strzelonych gospodarzom przez drużynę gości gdy grali u gospodarzy.

Z kalkulatora korzystano 11182 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online