Trapez równoramienny - przekątne, wysokość, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu równoramiennego, długości boków, wysokość, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu opisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Przekątna trapezu równoramiennego


Przekątna trapezu równoramiennego z boków (a) i (c) oraz kąta α

$$ d=\sqrt{a^2+c^2-2ac\cdot \cos(\beta)} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z boków (b) i (c) oraz kąta β

$$ d=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\beta)} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)

$$ d= \sqrt{a\cdot b+c^2} $$

Przekątna trapezu równoramiennego z pola powierzchni i kąta γ

$$ d= \frac{2S}{\sin \gamma} $$
Przekątna trapezu równoramiennego
Długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym


Długość promienia okręgu opisanego z przekątnej (d) i kąta α lub β

$$ R=\frac{d}{2\sin \alpha} $$ $$ R=\frac{d}{2\sin \beta} $$

Długość promienia okręgu opisanego z ramienia (c), przekątnej (d) i wysokości (h)

$$ R=\frac{c\cdot d}{2h} $$

Długość promienia okręgu opisanego z boków (a)(b)(c)

$$ R= c\cdot\sqrt{\frac{a\cdot b + c^2}{4c^2-(a-b)^2}} $$
Długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym
Wysokość trapezu równoramiennego


Wysokość trapezu z boków (a)(b) i pola powierzchni

$$ h=\frac{2S}{a+b} $$

Wysokość trapezu z ramienia (c) i kąta

$$ h=c \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \beta $$

Wysokość trapezu z boków

$$ h= \frac{\sqrt{4c^2 - (a-b)^2 }}{2} $$
Wysokość trapezuPole powierzchni trapezu równoramiennego


Pole powierzchni trapezu z podstaw (a) i (b) oraz wysokości (h)

$$ S={\frac {a+b}{2}}\cdot h $$

Pole powierzchni trapezu z boków i kąta(α)

$$ S=\frac{(a+b)\cdot c\cdot \sin\alpha}{2} $$

Pole powierzchni trapezu z boków (a)(b)(c)

$$ S=\frac{\sqrt{(a+b)^2\cdot(a-b+2c)\cdot(b-a+2c)}}{4} $$

Pole powierzchni trapezu z przekątnej (d) i kąta(γ)

$$ S=\frac{d^2}{2}\cdot\sin\gamma $$
Pole powierzchni trapezu równoramiennegoObwód trapezu równoramiennego


Obwód trapezu z boków

$$ L = a + b + 2c $$

Obwód trapezu z podstaw, wysokości i kąta(α)

$$ L = a+b+\frac{2h}{\sin(\alpha)} $$
Obwód trapezu równoramiennegoBoki trapezu równoramiennego


Podstawa (a) trapezu z boków (b)(c) i wysokości (h)

$$ a=b+2\sqrt{c^2-h^2} $$

Podstawa (b) trapezu z boków (a)(c) i wysokości (h)

$$ b=a-2\sqrt{c^2-h^2} $$

Ramię (c) trapezu z boków (a)(b) i wysokości (h)

$$ c=\sqrt{(\frac{a-b}{2})^2 +h^2} $$
Boki trapezu równoramiennegoŚrodkowa trapezu równoramiennego


Środkowa trapezu równoramiennego

$$ m=\frac {a+b}{2} $$
Środkowa trapezu równoramiennegoTrapez - Informacje

Trapez – czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków; (wybraną) parę boków równoległych nazywa się podstawami, pozostałe boki noszą nazwę ramion, odległość między podstawami nazywa się wysokością trapezu. Niektóre potoczne definicje określają trapez jako czworokąt mający tylko jedną parę boków równoległych i zgodnie z nimi równoległobok nie jest trapezem. Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu wynosi 180°.

Trapez równoramienny to trapez o ramionach równej długości. Jeśli taki trapez nie jest równoległobokiem niebędącym prostokątem, to ma on oś symetrii: przechodzącą przez środki podstaw ich wspólną symetralną. W tym przypadku kąty między ramionami a daną podstawą są równe, a kąty przeciwległe sumują się do 180°; stąd można go wtedy wpisać w okrąg.

Trapez równoramienny


Trapez równoramienny ma następujące własności:
 1. Trapez jest figurą wypukłą.
 2. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π (360°), a suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych leżących przy tym samym ramieniu wynosi Π, $$ \alpha + \beta = 180° $$
 3. Wzór na kąt α $$ \alpha = \arccos( \frac{(\frac{a-b}{2})^2 + c^2-h^2 }{2c\cdot\frac{a-b}{2}} ) $$
 4. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (a) i (c) oraz kąta α
 5. $$ d=\sqrt{a^2+c^2-2ac\cdot \cos(\beta)} $$
 6. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (b) i (c) oraz kąta β
 7. $$ d=\sqrt{b^2+c^2-2bc\cdot \cos(\beta)} $$
 8. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)
 9. $$ d= \sqrt{a\cdot b+c^2} $$
 10. Wzór na przekątną trapezu równoramiennego z pola powierzchni i kąta γ
 11. $$ d= \frac{2S}{\sin \gamma} $$
 12. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z przekątnej (d) i kąta α lub β
 13. $$ R=\frac{d}{2\sin \alpha} $$ $$ R=\frac{d}{2\sin \beta} $$
 14. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z ramienia (c), przekątnej (d) i wysokości (h)
 15. $$ R=\frac{c\cdot d}{2h} $$
 16. Wzór na długość promienia okręgu opisanego na trapezie równoramiennym z boków (a)(b)(c)
 17. $$ R= c\cdot\sqrt{\frac{a\cdot b + c^2}{4c^2-(a-b)^2}} $$
 18. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z boków (a)(b) i pola powierzchni
 19. $$ h=\frac{2S}{a+b} $$
 20. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z ramienia (c) i kąta
 21. $$ h=c \cdot \sin \alpha = c \cdot \sin \beta $$
 22. Wzór na wysokość trapezu równoramiennego z boków
 23. $$ h= \frac{\sqrt{4c^2 - (a-b)^2 }}{2} $$
 24. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z podstaw (a) i (b) oraz wysokości (h)
 25. $$ S={\frac {a+b}{2}}\cdot h $$
 26. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z boków i kąta(α)
 27. $$ S=\frac{(a+b)\cdot c\cdot \sin\alpha}{2} $$
 28. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z boków (a)(b)(c)
 29. $$ S=\frac{\sqrt{(a+b)^2\cdot(a-b+2c)\cdot(b-a+2c)}}{4} $$
 30. Wzór na pole powierzchni trapezu równoramiennego z przekątnej (d) i kąta(γ)
 31. $$ S=\frac{d^2}{2}\cdot\sin\gamma $$
 32. Wzór na obwód trapezu równoramiennego z boków
 33. $$ L = a + b + 2c $$
 34. Wzór na obwód trapezu równoramiennego z podstaw, wysokości i kąta(α)
 35. $$ L = a+b+\frac{2h}{\sin(\alpha)} $$
 36. Wzór na długość podstawy (a) trapezu równoramiennego z boków (b)(c) i wysokości (h)
 37. $$ a=b+2\sqrt{c^2-h^2} $$
 38. Wzór na długość podstawy (b) trapezu równoramiennego z boków (a)(c) i wysokości (h)
 39. $$ b=a-2\sqrt{c^2-h^2} $$
 40. Wzór na długość ramienia (c) trapezu równoramiennego z boków (a)(b) i wysokości (h)
 41. $$ c=\sqrt{(\frac{a-b}{2})^2 +h^2} $$
 42. Wzór na środkową trapezu równoramiennego $$ m=\frac {a+c}{2} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Kalkulator tętna maksymalnego i stref tętna do treningu

Jak obliczyć tętno maksymalne (HRMAX)? Jakie strefy tętna dobrać do treningu i jak obliczyć strefy tętna? Przy jakim tętnie jest najlepsze spalania tłuszczu, a przy jakim zwiększymy swoją wydolność i poprawimy kondycję? Kalkulator tętna maksymalnego i stref tętna pomoże odpowiedzieć na te pytania. Obliczysz zarówno swoje tętno maksymalne, optymalne oraz dobierzesz zakresy tętna do odpowiedniego treningu.

Kwadrat

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, bok, przekątną, promień okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie za pomocą różnych wzorów.

Kalkulator ilości tynku

Dzięki kalkulatorowi dowiemy się ile potrzebujemy worków oraz jaka będzie potrzebna waga tynku do wytynkowania ściany w zależności od jego rodzaju oraz grubości nałozonej warstwy.

Trapez prostokątny- przekątne, wysokość, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne trapezu prostokątnego, długości boków, wysokości, pole powierzchni oraz obwód. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Macierz 3x3

Dzięki kalkulatorowi matematycznemu obliczysz w prosty sposób wyznacznik macierzy, wyznaczysz macierz dopełnień, macierz transponowaną, macierz odwrotną.

Koło

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni koła, obwód koła, pole odcinka koła, pole wycinka koła i długość łuku okręgu.


KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online