Deltoid - przekątne, pole powierzchni, obwód, długości boków


Kalkulator pomoże obliczyć przekątne deltoidu, długości boków, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu wpisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.Przekątna krótsza deltoidu


Przekątna krótsza deltoidu z boku (a) i kąta α

$$ e=a\cdot 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) $$

Przekątna krótsza deltoidu z boku (b) oraz kąta β

$$ e=b\cdot 2\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) $$

Przekątna krótsza deltoidu z boków, dłuższej przekątnej i kąta γ

$$ e=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{f} $$

Przekątna krótsza deltoidu z promienia okręgu wpisanego oraz kąta α i γ

$$ e=\frac{2r\cdot cos\left(\frac{\gamma+\alpha-180^{\circ}}{2}\right)}{sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)} $$
Przekątna krótsza deltoidu
Przekątna dłuższa deltoidu


Przekątna dłuższa deltoidu z boków (a)(b) oraz kątów α i β

$$ f=a\cdot cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)+ b\cdot cos\left(\frac{\beta}{2}\right)$$

Przekątna dłuższa deltoidu z boków (a)(b) oraz krótszej przekątnej

$$ f=\sqrt{a^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}+\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2} $$

Przekątna dłuższa deltoidu z boków, krótszej przekątnej i kąta γ

$$ f=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{e} $$

Przekątna dłuższa deltoidu z boków i kąta γ

$$ f=\sqrt{a^2+b^2-2\cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma} $$

Przekątna dłuższa deltoidu z boku (a) oraz kąta β i γ

$$ f=\frac{a\cdot \sin\gamma}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} $$
Przekątna dłuższa deltoidu
Długość promienia okręgu wpisanego w deltoid


Długość promienia okręgu wpisanego w deltoid z przekątnej oraz kąta α i γ

$$ r=\frac{e\cdot \sin\left(\cfrac{\gamma}{2}\right)}{2\cdot\cos\left(\cfrac{\gamma+\alpha-180^\circ}{2}\right)} $$

Długość promienia okręgu wpisanego w deltoid z boków i przekątnych

$$ r= \frac{e\cdot f}{2a+2b} $$
Wysokość trapezuPole powierzchni deltoidu


Pole powierzchni deltoidu z boków (a)(b) oraz kątów α i β

$$ S=\frac{a^2\cdot \sin\alpha}{2}+\frac{b^2\cdot\sin\beta}{2} $$

Pole powierzchni deltoidu z boków (a)(b) oraz kąta γ

$$ S=a\cdot b\cdot \sin\gamma $$

Pole powierzchni deltoidu z przekątnych

$$ S=\frac{e\cdot f}{2} $$
Pole powierzchni deltoiduObwód deltoidu


Obwód deltoidu z boków

$$ L = 2a + 2b $$

Obwód deltoidu z krótszej przekątnej oraz kąta(α) i (β)

$$ L = \frac{e}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}+\frac{e}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} $$
Obwód deltoiduBoki deltoidu


Bok (a) deltoidu z krótszej przekątnej i kąta α

$$ a=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$

Bok (b) deltoidu z krótszej przekątnej i kąta β

$$ b=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$
Boki deltoidu


Deltoid - Informacje

Deltoid – jest czworobokiem, którego cztery boki mogą być zgrupowane w dwie pary równej długości sąsiadujących ze sobą boków. Boki o tych samych długościach mają wspólny wierzchołek. Deltoid może być wypukły lub wklęsły. Gdy kąt wewnętrzny zawarty pomiędzy krótszymi bokami deltoidu jest większy od 180° to taki deltoid jest wklęsły, w przeciwnym przypadku deltoid jest wypukły. Wklęsły deltoid nazywany jest czasem "strzałką" lub "grotem" i jest rodzajem pseudotrójkąta.

Deltoid


Deltoid wypukły ma następujące własności:
 1. Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 2Π $$ \alpha+\beta+2\cdot\gamma=360^\circ $$
 2. Wzór na przekątną krótszą deltoidu z boku (a) i kąta α
 3. $$ e=a\cdot 2\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) $$
 4. Wzór na przekątną krótszą deltoidu z boku (b) oraz kąta β
 5. $$ e=b\cdot 2\sin\left(\frac{\beta}{2}\right) $$
 6. Wzór na przekątną krótszą deltoidu z boków, dłuższej przekątnej i kąta γ
 7. $$ e=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{f} $$
 8. Wzór na przekątną krótszą deltoidu z promienia okręgu wpisanego oraz kąta α i γ
 9. $$ e=\frac{2r\cdot cos\left(\frac{\gamma+\alpha-180^{\circ}}{2}\right)}{sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)} $$
 10. Wzór na przekątną dłuższą deltoidu z boków (a)(b) oraz kątów α i β
 11. $$ f=a\cdot cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)+ b\cdot cos\left(\frac{\beta}{2}\right)$$
 12. Wzór na przekątną dłuższą deltoidu z boków (a)(b) oraz krótszej przekątnej
 13. $$ f=\sqrt{a^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2}+\sqrt{b^2-\left(\frac{e}{2}\right)^2} $$
 14. Wzór na przekątną dłuższą deltoidu z boków, krótszej przekątnej i kąta γ
 15. $$ f=\frac{2\cdot a\cdot b\cdot \sin\gamma}{e} $$
 16. Wzór na przekątną dłuższą deltoidu z boków i kąta γ
 17. $$ f=\sqrt{a^2+b^2-2\cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma} $$
 18. Wzór na przekątną dłuższą deltoidu z boku (a) oraz kąta β i γ
 19. $$ f=\frac{a\cdot \sin\gamma}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)} $$
 20. Wzór na długość promienia okręgu wpisanego w deltoid z przekątnej oraz kąta α i γ
 21. $$ r=\frac{e\cdot \sin\left(\cfrac{\gamma}{2}\right)}{2\cdot\cos\left(\cfrac{\gamma+\alpha-180^\circ}{2}\right)} $$
 22. Wzór na długość promienia okręgu wpisanego w deltoid z boków i przekątnych
 23. $$ r= \frac{e\cdot f}{2a+2b} $$
 24. Wzór na pole powierzchni deltoidu z boków (a)(b) oraz kątów α i β
 25. $$ S=\frac{a^2\cdot \sin\alpha}{2}+\frac{b^2\cdot\sin\beta}{2} $$
 26. Wzór na pole powierzchni deltoidu z boków (a)(b) oraz kąta γ
 27. $$ S=a\cdot b\cdot \sin\gamma $$
 28. Wzór na pole powierzchni deltoidu z przekątnych
 29. $$ S=\frac{e\cdot f}{2} $$
 30. Wór na obwód deltoidu z boków
 31. $$ L = 2a + 2b $$
 32. Wór na obwód deltoidu z krótszej przekątnej oraz kąta(α) i (β)
 33. $$ L = \frac{e}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}+\frac{e}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} $$
 34. Wzór na bok (a) deltoidu z krótszej przekątnej i kąta α
 35. $$ a=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\alpha}{2}\right)} $$
 36. Wzór na bok (b) deltoidu z krótszej przekątnej i kąta β
 37. $$ b=\frac{e}{2\cdot\sin\left(\cfrac{\beta}{2}\right)} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Deltoid wklęsły, strzałka, grot - przekątne, pole, obwód, boki

Kalkulator pomoże obliczyć przekątne deltoidu wklęsłego, długości boków, pole powierzchni,obwód oraz promień okręgu wpisanego. Każdą z wielkości możemy obliczyć za pomocą wielu wzorów, wystarczy wskazać co mamy dane.

Dowolny wielokąt foremny

Kalkulator wielokąta foremnego pomoże obliczyć przekątne dowolnego wielokąta foremnego, długość boku, wysokość, pole powierzchni, obwód oraz promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w wielokąt foremny.

Kwadrat

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, bok, przekątną, promień okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie za pomocą różnych wzorów.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Kalkulator ilości cegieł/pustaków

Kalkulator jest przeznaczony do obliczenia ilości potrzebnych cegieł lub pustaków. Dowiemy się ile cegieł potrzebujemy do wybudowania ścianki o podanej wielkości z uwzględnieniem otworów ściennych i spoin, ile powinniśmy zamówić cegieł uwzględniając odpady oraz jaka będzie ich waga.

Rene Descartes - myślę więc jestem.

René Descartes znany jako Kartezjusz urodził się 31 marca 1596 w La Haye, zm. 11 lutego 1650 w Sztokholmie. Był francuskim filozofe, matematykiem i fizykiem, jednym z najwybitniejszych uczonych XVII w., uznawany jest również za ojca filozofii nowożytnej.
Wynalazł geometrię analityczną i wprowadził sceptycyzm jako zasadniczą część metody naukowej.

Jego geometria analityczna była olbrzymim przełomem pojęciowym, łączącym wcześniej oddzielne dziedziny geometrii i algebry. Kartezjusz pokazał, że może rozwiązać wcześniej nierozwiązywalne problemy w geometrii, przekształcając je w prostsze problemy w algebrze. Przedstawiał on kierunek poziomy jako X, a kierunek pionowy jako Y. Ta koncepcja jest teraz niezbędna w matematyce i większości innych nauk.

Kartezjusz wniósł też istotny wkład w rozwój symboliki matematycznej, co znacznie przyczyniło się do rozwoju algebry. Wprowadził np. stosowaną do dziś konwencję, w której początkowe litery alfabetu łacińskiego oznaczają wielkości wiadome (a, b, c), natomiast litery końcowe (x, y, z) – wielkości niewiadome.

Z kalkulatora korzystano 2593 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlinedeltoid_przekatne_pole_obwod