Spadek napięcia z mocy, prąd jednofazowy i trójfazowy, długość, przekrój lub średnica przewodu


Dzięki kalkulatorowi obliczysz spadki napięć dla obwodów jednofazowych i trójfazowych prądu przemiennego wyliczonych z mocy czynnej. Obliczysz również długość przewodu, średnicę przewodu, pole przekroju przewodu, napięcie fazowe lub międzyprzewodowe lub moc czynną.
Aby uzyskać wynik wybierz co chcesz obliczyć i wprowadź odpowiednie dane.Spadek napięcia z mocy
Przydatne Informacje

Spadek napięcia – w elektryczności zmniejszenie napięcia, czyli różnicy potencjału elektrycznego między dwoma punktami obwodu, w którym płynie prąd elektryczny.

Jest to również pojęcie, które w energetyce może oznaczać:
- zmniejszenie napięcia elektrycznego między początkiem a końcem linii zasilającej,
- zmniejszenie napięcia poniżej znamionowego dla danej sieci elektroenergetycznej.

Względny spadek napięcia to stosunek spadku napięcia do napięcia znamionowego. Dopuszczalny spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym na linii przesyłowej od transformatora do odbiorcy energii elektrycznej musi być mniejszy niż 5% napięcia znamionowego.

Odbiorniki energii elektrycznej dla zapewnienia ich poprawnej pracy powinny być zasilane napięciem o wartości zbliżonej do znamionowej. Wymaga to niekiedy zastosowania przewodów o większym przekroju niż wynika to z obciążalności prądowej. Dopuszczalny spadek napięcia w instalacjach elektrycznych nieprzemysłowych w obwodach odbiorczych, od licznika do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekraczać 3%, a od licznika do złącza 0,5%, przy mocy przesyłanej do 100 kVA i 1% przy mocy powyżej 100 kVA, a mniejszej niż 250 kVA.

Dla obwodów wykonanych kablami, przewodami wielożyłowymi lub jednożyłowymi o przekroju żył nie większym niż 50 mm² Cu (miedzi) i 70 mm² Al (aluminium), reaktancje tych przewodów pomijamy.

Przyjmując powyższe założenie, spadki napięć obliczamy z zależności:

dla obwodów jednofazowych:
$$ \Delta U_\%=\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot S \cdot U^2_{nf}} $$

dla obwodów trójfazowych:
$$ \Delta U_\%=\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot S \cdot U^2_{n}} $$

gdzie:
ΔU% – spadek napięcia [V],
P – moc czynna [W],
L – długość przewodu [m],
σ – konduktywność przewodu [m/Ωmm²],
Unf - napięcie fazowe [V],
Un - napięcie międzyprzewodowe [V],
S – pole przekroju żył linii [mm²],
d - średnica przewodu,

Mając daną średnicę przewodnika można obliczyć pole przekroju poprzecznego przewodnika za pomocą wzoru:

$$ S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} $$

gdzie:
S – pole przekroju poprzecznego przewodnika,
d – średnica przewodnika,


Konduktywność (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) to wielkość fizyczna charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału.


Po przekształceniach dla obwodów jednofazowych:

Średnica przewodu:
$$ d = \sqrt {\frac{800 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot \pi}} $$

Moc czynna:
$$ P = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot S}{200 \cdot L} $$

Długość przewodu:
$$ L = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf} \cdot S}{200 \cdot P} $$

Napięcie fazowe:
$$ U_{nf}=\sqrt {\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot S}} $$

Pole przekroju:
$$ S=\frac{200 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{nf}} $$


Po przekształceniach dla obwodów trójfazowych:

Średnica przewodu:
$$ d = \sqrt {\frac{400 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot \pi}} $$

Moc czynna:
$$ P = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot S}{100 \cdot L} $$

Długość przewodu:
$$ L = \frac{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n} \cdot S}{100 \cdot P} $$

Napięcie międzyprzewodowe:
$$ U_{n}=\sqrt {\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot S}} $$

Pole przekroju:
$$ S=\frac{100 \cdot P \cdot L}{\sigma \cdot \Delta U_\% \cdot U^2_{n}} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dodawanie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi dodasz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności w celu dodania ułamków. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak znaleźć wspólny mianownik, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Barwny kod paskowy rezystorów - 4 paski

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Barwny kod paskowy rezystorów - 6 pasków

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Tarcie statyczne, współczynnik tarcia i siły nacisku

Dzięki kalkulatorowi obliczysz tarcie spoczynkowe, współczynnik tarcia statycznego na podstawie wartości tarcia spoczynkowego i siły nacisku oraz siłę nacisku mając daną wartość tarcia statycznego i daną wartość współczynnika tarcia.

Funkcja Liniowa

Za pomocą kalkulatora matematycznego obliczysz w prosty i szybki sposób współczynnik kierunkowy, punkt przecięcia z osią Y.

TANGENS Kalkulator

Dzięki kalkulatorowi funkcji trygonometrycznej TANGENS obliczysz wartości dowolnej funkcji tangensa. Oprócz wyników w odpowiedzi kalkulator narysuje również wykres wybranej funkcji. Możesz wybrać jedną z gotowych funkcji np. tangens, tan2 - tangens kwadrat, arctan - arcus tangens, tanh - tangens hiperboliczny, artanh - funkcja odwrotna do tanh, możesz też wprowadzić własną funkcję np. tan(x)*tan(x)*tan(x) dla tan3(x), tan(2x), tan(x+3), tan(x^2) itp.

Mediana, Dominanta, Moda, Średnia arytmetyczna

Kalkulator online oblicza medianę inaczej wartość środkową lub wartość przeciętną , najczęściej występujące liczby w podanym zbiorze czyli dominantę badając czy istnieje, średnią arytmetyczną oraz sortuje dane w kolejności rosnącej.

Z kalkulatora korzystano 19752 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online