Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Szyfr ROT47 jest to prosty szyfr przesuwający, podstawieniowy, zamieniające każdy znak ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji, przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem ROT47.
Standardowo szyfr ROT47 nie zawiera klucza kodującego (oprócz przesunięcia alfabetu o 47 pozycji) dlatego wybierz czy chcesz go użyć. Następnie wybierz przesunięcie alfabetu (dla ROT47 pozostaw domyślne). Jeżeli zaznaczysz opcję pokazania wszystkich przesunięć wówczas w wyniku kodowania/dekodowania otrzymasz postać szyfru z każdym przesunięciem od 1 do 47. Możesz skorzystać również z generatora klucza. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie: Ą na A, Ę na E, Ć na C, Ń na N, Ł na L, Ś na S, Ź na Z oraz Ż na Z.

Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Użyj klucza:

Przesunięcie:

Klucz
Alfabet:  aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
Klucz:  nńoópqrsśtuvwxyzźżaąbcćdeęfghijklłmPoliczyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Szyfr ROT47 prosty szyfr przesuwający, którego działanie polega na zamianie każdego znaku ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji.

W tym kodzie przy przekształcaniu wielkość liter ma znaczenie.

ROT47 jest przykładem szyfru Cezara, opracowanego w Starożytnym Rzymie.

Podobnie jak szyfr ROT13 jest on samoodwracalny, oznacza to, że ten sam algorytm wykorzystywany jest do szyfrowania jak i deszyfrowania wiadomości: $$ \operatorname {rot47} (\operatorname {rot47} (m))=m $$

Tablica kodowa szyfru z przesunięciem 47 znaków:

Alfabet:   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
  Klucz:   P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
 
Alfabet:   P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
  Klucz:   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O

Więcej na: Wikipedia - Szyfr ROT13


Z kalkulatora korzystano 54 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlineszyfr-rot47