Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Szyfr ROT47 jest to prosty szyfr przesuwający, podstawieniowy, zamieniające każdy znak ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji, przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst szyfrem ROT47.
Standardowo szyfr ROT47 nie zawiera klucza kodującego (oprócz przesunięcia alfabetu o 47 pozycji) dlatego wybierz czy chcesz go użyć. Następnie wybierz przesunięcie alfabetu (dla ROT47 pozostaw domyślne). Jeżeli zaznaczysz opcję pokazania wszystkich przesunięć wówczas w wyniku kodowania/dekodowania otrzymasz postać szyfru z każdym przesunięciem od 1 do 47. Możesz skorzystać również z generatora klucza. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie: Ą na A, Ę na E, Ć na C, Ń na N, Ł na L, Ś na S, Ź na Z oraz Ż na Z.

Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Użyj klucza:

Przesunięcie:

Klucz
Alfabet:  aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż
Klucz:  nńoópqrsśtuvwxyzźżaąbcćdeęfghijklłmPoliczyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr ROT47 - koder/dekoder


Szyfr ROT47 prosty szyfr przesuwający, którego działanie polega na zamianie każdego znaku ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji.

W tym kodzie przy przekształcaniu wielkość liter ma znaczenie.

ROT47 jest przykładem szyfru Cezara, opracowanego w Starożytnym Rzymie.

Podobnie jak szyfr ROT13 jest on samoodwracalny, oznacza to, że ten sam algorytm wykorzystywany jest do szyfrowania jak i deszyfrowania wiadomości: $$ \operatorname {rot47} (\operatorname {rot47} (m))=m $$

Tablica kodowa szyfru z przesunięciem 47 znaków:

Alfabet:   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
  Klucz:   P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
 
Alfabet:   P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~
  Klucz:   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O

Więcej na: Wikipedia - Szyfr ROT13

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Szyfr afiniczny - koder/dekoder

Szyfr afiniczny - należy do rodziny szyfrów monoalfabetycznych. Posiada jedną bardzo ważną cechę, a mianowicie jednej literze alfabetu jawnego odpowiada dokładnie jedna litera alfabetu tajnego. Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst, również w języku polskim szyfrem afinicznym.

Z kalkulatora korzystano 276 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlineszyfr-rot47