Kalkulator skali twardości BrinellaDzięki kalkulatorowi obliczysz twardość HB czyli twardość metali na podstawie testu twardości Brinella.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Skala twardości Brinella
Przydatne Informacje

Skala twardości Brinella – skala oznaczania twardości metali na podstawie testu dokonanego metodą opracowaną przez szwedzkiego inżyniera Johana Augusta Brinella w 1900 roku. Twardość w skali Brinella oznacza się HB i leży w zakresie od 3 dod 600.

W metodzie pomiaru twardości Brinella, w próbkę metalu wciska się kulkę ze stali hartowanej lub z węglików spiekanych[1]. Kulkę stalową można używać dod próbek o twardości dod 450 HB. Powyżej twardości 350 HB wyniki pomiaru kulką stalową i wykonaną z węglików różnią się istotnie, dlatego rodzaj kulki należy oznaczać dodając w oznaczeniu literę S (HBS) dla stali i W dla węglików (HBW). Średnica kulki (1, 2,5, 5 i 10 mm), czas obciążenia (od 10 s dla stali dod 60 s miękkich stopów) oraz siła docisku (1-3000 kgf), zależy od rodzaju materiału i grubości próbki.

Twardość HB oblicza się z zależności:
HB = siła obciążająca (w kgf – obecnie używa się wartości w niutonach)/powierzchnia odcisku (w mm²).

Twardość oblicza na podstawie średnic kulki i odcisku:
$$ \mbox{HB}=0,102 \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot D ({D-\sqrt{D^2-d^2})}} $$
gdzie:
\( F \)– siła obciążająca (N),
\( D \)- średnica kulki (mm),
\( d \)- średnica odcisku (mm),

Metoda Brinella należy dod prób niszczących z uwagi na duży rozmiar odcisku. Najczęściej stosowana jest przy odbiorze materiałów hutniczych.
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Prędkość dźwięku

Dzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość rozchodzenia się dźwięku. Kalkulator pomoże również określić wykładnik adiabaty czyli stosunek ciepła właściwego gazu pod stałym ciśnieniem do jego ciepła właściwego w stałej objętości oraz pomoże obliczyć ciśnienie gazu i jego objętość.

Siła Coriolisa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę Coriolisa występującą jedynie w obracających się układach nieinercjalnych.

Ciąg Fibonacciego

Za pomocą kalkulatora obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu Fibonacciego, wyznaczysz wartość lub znajdziesz n-te wyrażenie.

SINUS Kalkulator

Dzięki kalkulatorowi funkcji trygonometrycznej SINUS obliczysz wartości dowolnej funkcji sinusa. Oprócz wyników w odpowiedzi kalkulator narysuje również wykres wybranej funkcji. Możesz wybrać jedną z gotowych funkcji np. sinus, sinus2 - sinus kwadrat, arcsin - arcus sinus, sinh - sinus hiperboliczny, arsinh - funkcja odwrotna do sinh, sinc - funkcja interpolująca, versin - sinus versus, możesz też wprowadzić własną funkcję np. sin(x)*sin(x)*sin(x) dla sin3(x), sin(2x), sin(x+3), sin(x^2) itp.

Procenty

Dzięki kalkulatorowi procentowemu obliczysz w prosty i szybki sposób sumy, różnice, iloczyny i ilorazy procentowe z różnych wartości.

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Z kalkulatora korzystano 26703 razy.KomentarzeKomentarze (2)

Sortowanie
 
Temat:
4/5 (2)
 
Praktyk

To opracował chyba gimnazjalista na lekcji techniki. Przecież obowiązują dane tabelaryczne, a tutaj wymaga ręcznego, bezsensownego wpisywania tych ułamkowych N.

Marta

Bardzo pomocny kalkulator

 
Strona 1 z 1
 
 
 

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online