Szyfr Beauforta - koder/dekoder


Szyfr Beauforta jest to szyfr należący do grupy szyfrów wieloalfabetycznych. Jest szyfrem zastępczym podobnym do szyfru Vigenère'a, z tym, że szyfruje on znaki w nieco inny sposób.Za pomocą naszego kodera zarówno zaszyfrujesz oraz odszyfrujesz każdy tekst szyfrem Beauforta.
Wybierz czynność kodowanie lub dekodowanie. Wprowadź klucz kodowy. W koderze polskie litery zamieniane są na litery łacińskie Ą->A, Ć->C, Ń->N itd.

Szyfr Beauforta - koder/dekoder


Klucz:

Policzyłeś? - polub i udostępnij

Szyfr Beauforta


Szyfr Beauforta jest polialfabetycznym szyfrem zastępczym podobnym do szyfru Vigenère'a, z tym, że szyfruje on znaki w nieco inny sposób. Nazwa szyfru pochodzi od nazwiska angielskiego admirała Francisa Beauforta, mimo iż stworzył go nie on, lecz (w 1710 roku) Włoch Giovanni Sestri.

Stosowane jest w nim podstawienie: $$ \phi (a)=(ki-a)\mod n\ $$ Szyfr Beauforta odwraca kolejność liter w alfabecie, po czym przesuwa je w prawo o (ki + 1) pozycji. Dowodem jest następujące przekształcenie: $$ \phi (a)=[(n-1)-a+(ki+1)]\mod n\ $$


W szyfrowaniu używany jest klucz oraz tabela:

 
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  ---------------------------------------------------
A  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
B  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A
C  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B
D  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H  H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M  M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N  N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
O  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
P  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O
Q  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P
R  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q
S  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
T  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
U  U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
V  V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
W  W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
X  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
Y  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Z  Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Na przykład dla słowa klucza UKRYTY w celu zaszyfrowania zdania "Tajna wiadomosc" nad każdą literą ustawiamy literę klucza:
UKRYTYUKRYTYUK
TAJNAWIADOMOSC 

Aby zakodować pojedyncze litery wyszukujemy w tablicy kolumnę z pierwszą literą wiadomości, którą jest T. W tej kolumnie szukamy pierwszej litery klucza, którą jest U. Zakodowana litera będzie miała wynik B. Następnie szukamy w kolumnie A drugiej litery klucza czyli K i otrzymujemy K. Potem szukamy w kolumnie J litery R, co da I itd. W wyniku kodowania wyjdzie nam szyfr BKILTCMKOKHKCI

UKRYTYUKRYTYUK
TAJNAWIADOMOSC
BKILTCMKOKHKCI


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Transformata Burrowsa-Wheelera - koder/dekoder

Transformata Burrowsa-Wheelera przekształca łańcuch znaków w serię podobnych znaków. Jest to użyteczne w przypadku kompresji, ponieważ łatwiej jest skompresować ciąg znaków, który ma ciągi powtarzających się znaków. Za pomocą naszego kodera zarówno zakodujesz oraz odkodujesz każdy tekst transformatą Burrowsa-Wheelera.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Układ równań metoda Gaussa - analiza z wyjaśnieniami

Dzięki temu kalkulatorowi obliczysz z wyjaśnieniami każdy układ równań liniowych zarówno jednorodnych jak i niejednorodnych z dowolną ilością niewiadomych metodą eliminacji Gaussa. W wyniku oprócz rozwiązania otrzymasz również pełną analizę oraz przedstawienie obliczeń krok po kroku.

Tłumacz, koder-dekoder alfabetu Morse'a

Dzięki temu tłumaczowi Morse'a możesz szybko przetłumaczyć dowolne zdanie na kod Morse'a i odwrotnie. Przetłumaczony kod możesz odsłuchać, zobaczyć dzięki sygnałom świetlnym lub używając telefonu poczuć za pomocą wibracji. Pomimo, że alfabet Morse'a wykorzystywany jest w dzisiejszych czasach głównie w krótkofalarstwie, to przydatny on jest również w wielu innych dziedzinach życia.

Liczba Grashofa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbę Grashofa.

Energii kinetyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz również masę ciała na podstawie energii i prędkości oraz prędkość mając daną energię kinetyczną i masę.

Z kalkulatora korzystano 4801 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online