Prawo Lamberta-BeeraDzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję zgodnie z prawem Lamberta-Beera czyli pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Prawo Lamberta-Beera
Przydatne Informacje

Prawo Lamberta-Beera (prawo Beera-Lamberta-Bouguera, również prawo Beera-Lamberta-Bouguera-Waltera) – opisuje pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego przy przechodzeniu przez częściowo absorbujący i rozpraszający ośrodek.

W ogólnym przypadku prawo to głosi, że absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia c i grubości warstwy l roztworu, przez który przechodzi promieniowanie:
$$ A = k c l $$
gdzie:
\( A \)- absorbancja,
\( k \)- stała proporcjonalności (współczynnik pochłaniania promieniowania, często nazywany współczynnikiem absorpcji),
\( c \)- stężenie substancji w roztworze,
\( l \)- grubość warstwy absorbującej (droga jaką pokonuje promieniowanie przechodząc przez roztwór),

W przypadku gdy stężenie substancji c wyrażone jest:

- jako stężenie molowe w mol/dm3, wówczas stałą proporcjonalności k wyrazimy symbolem ε, który jest określany molowym współczynnikiem absorpcji. ε przyjmie wówczas wymiar dm3·mol-1·cm-1, a prawo Lamberta-Beera będzie miało postać:
$$ \begin{matrix}A=\epsilon lc\end{matrix} $$ - stężeniem masowym w g·dm-3, to stałą proporcjonalności k opiszemy symbolem α i który zdefiniujemy jako współczynnik absorpcji właściwej (często spotykanymi nazwami są również współczynnik masowy absorpcji właściwej oraz masowy współczynnik absorpcji) mający wymiar dm3·g-1·cm-1. Prawo Lamberta-Beera opiszemy wówczas zależnością:
$$ \begin{matrix}A=\alpha lc\end{matrix} $$
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Płytka strefowa Fresnela

Dzięki kalkulatorowi obliczysz promienie okręgów oddzielających kolejne strefy Fresnela.

Światłosiła

Dzięki kalkulatorowi obliczysz światłosiłę czyli stosunek średnicy instrumentu optycznego do jego ogniskowej.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Stała gazowa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz stałą gazową czyli stałą fizyczną równą pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin (stopień Celsjusza) podczas przemiany izobarycznej.

Refrakcja molowa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz refrakcję molową czyli wielkość określająca polaryzację jednego mola substancji w polu elektromagnetycznym.

Kalkulator ułamków - mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi ułamków pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator ułamków krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych obliczeń. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Powiększenie minimalne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie minimalne.

Z kalkulatora korzystano 7165 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha ImageWybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online