Jaka byłaby waga i wiek na planetach


Jaka byłaby Twoja waga na innych planetach? Ile miałbyś lat i ile dni na innej planecie? Kiedy obchodziłbyś urodziny? Sprawdzisz to dzięki temu kalkulatorowi. Możesz sprawdzić również jaka byłaby waga dowolnego przedmiotu. Kalkulator przeliczy Twoją wagę i wiek na wagę i wiek jaką miałbyś gdybyś mieszkał na Merkurym, Wenus, Marsie, Jowiszu, Saturnie, Uranie, Neptunie lub Plutonie.

Twoja waga i wiek na innej planecie


Data urodzenia

Twoja waga
kg
Ile lat i dni masz na innych planetach? Jaka jest twoja waga na innych planetach?

Masa, ciężar czyli Twoja waga na innych planetach


Choć w języku potocznym używamy zamiennie pojęć masa i ciężar do określenia wagi to w fizyce tak naprawdę te dwa pojęcia nie są tym samym. Masę wyrażamy w kilogramach (w układzie jednostek SI) natomiast ciężar wyrażany jest w Newtonach.

Masa jest wielkością skalarną i rozumiana jest jako miara ilości materii obiektu fizycznego. Obiekty posiadające masę mają cechę zwaną bezwładnością lub inercją. Oznacza to, że np. leżący kamień pozostanie w bezruchu tak długo dopóki go nie popchniesz albo nie podniesiesz, a gdy już będzie się toczył to aby go zatrzymać musisz użyć również siły.
Kamień mający masę 1 kg będzie miał taką samą masę na ziemi, księżycu lub na innych planetach

Ciężar to zupełnie inna sprawa. Każdy obiekt we wszechświecie posiadający masę przyciąga inny obiekt posiadający masę. Siła przyciągania zależy od masy danych ciał oraz od odległości w jakiej znajdują się od siebie. A więc ciężar jest stosunkiem masy do siły grawitacji i wyraża się w Newtonach. Nie jest zatem wagą danego obiektu. Oznacza to, że jeśli obiekty masywne się przyciągają to robaka przyciąga jabłko, łódź przyciąga rybę, a człowieka np. samochód. Z uwagi jednak, że są to wartości znikome nie zauważamy ich. Możemy jednak bardzo łatwo zmierzyć przyciąganie pomiędzy bardzo masywnym obiektem takim jak np. Ziemia, a innym obiektem np. Tobą. Aby to zrobić wystarczy, że staniesz na wagę. Wagi mierzą siłę przyciągania pomiędzy Ziemią a innym przedmiotem znajdującym się na niej. Ta siła przyciągania jest właśnie ciężarem.

Ciężar jest wielkością zmienną, wektorową a masa stałą, skalarną. Wyobraź sobie, że jesteś na statku kosmicznym gdzieś daleko w przestrzeni kosmicznej i masz pod sobą wagę. Waga wskazywać będzie 0 ponieważ będziesz w stanie nieważkości i nie może zmierzyć przyciągania pomiędzy tobą a innym bardzo masywnym obiektem. Jednak Twoja masa pozostanie bez zmian. Mając przed sobą unoszący się (jak ty) kamień masa twoja i kamienia będzie różna. Nadal musisz go pchnąć aby nadać mu ruch lub pociągnąć by zatrzymać, gdyż jak wszystkie obiekty z masą posiada bezwładność ale nie ma ciężaru. Ciężar więc zależy od grawitacji, masy ciała i planety oraz odległości od środka planety. Jeśli masa ciała będzie dwukrotnie większa, większa będzie też grawitacja. Jeżeli odległość od środka planety wzrośnie dwukrotnie siła przyciągania zmaleje czterokrotnie. Na przykład Mars jest mniejszy oraz mniej masywny od Ziemi więc kilogramowa torebka cukru będzie miała inny ciężar na Ziemi niż na Marsie. Zatem wzór na ciężar ciała na innej planecie jest następujący $$F=G\cdot\frac{M\cdot m}{r^2}$$ gdzie:
G-stała grawitacyjna;
M-masa planety;
m-masa obiektu;
r-odległość od środka planety.
Ponieważ $$G\cdot\frac{M}{r^2}$$ nazywa się przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety i oznacza przez g, co prowadzi do prostego wzoru łączącego masę ciała z jego ciężarem: $$ F_{g}=m\cdot g$$


Poniżej znajduje się tabela wg. której możemy samodzielnie obliczyć ciężar obiektu znajdującego się na danej planecie.

Planeta Średnica równikowa [km] Masa (1021kg) Przyspieszenie grawitacyjne [m/s²]
Merkury 4 879 330,2 3,701
Wenus 12 104 4 868,5 8,87
Ziemia 12 756 5 974,2 9,80
Mars 6 805 641,9 3,69
Jowisz 142 984 1 898 600,8 24,70
Saturn 120 536 568 516,8 8,96
Uran 51 118 86 841,0 8,69
Neptun 49 528 102 439,6 11
Pluton 2 346 13,03 0,62

Kalkulator przelicza Twój ciężar (lub innego przedmiotu) tak, jakbyś położył wagę łazienkową na innej planecie (zakładając, że na planetach gazowych dałoby się to zrobić) i zmierzył swój ciężar.

Twój wiek w dniach i latach na innych planetach.


Na każdej z planet układu słonecznego dzień oraz rok mają inną długość. Ale czym jest dzień i czym jest rok ?

Jak zapewne każdy z nas wie Ziemia jest w ruchu. W rzeczywistości jest to kilka ruchów na raz.

Pierwszym z nich jest obrót wokół własnej osi. Ziemia obraca się w osi przebiegającej pomiędzy biegunami północnym i południowym jak wirujący bączek. Czas potrzebny Ziemi na pełny obrót wokół własnej osi nazywamy dniem. Dzień jest podzielony na 24 godziny, z których każda podzielona jest na 60 minut, a każda minuta podzielona jest na 60 sekund. Każda z planet ma inny czas obrotu wokół własnej osi. Czas obrotu wokół własnej osi np. wielkiego Jowisza wynosi ok. 10 godzin (tyle trwa dzień jowiszański), podczas gdy pełny obrót małej Wenus wynosi ok. 5832 godziny (czyli jeden dzień wenusjański trwa ok. 243 dni ziemskie).

Drugim ruchem jest obieg Ziemi wokół słońca. Ziemia obiega słońce jak zabawka jojo kręcona nad głową. Pełny obieg Ziemi wokół słońca określamy jako rok. Rok trwa nieco ponad 365 dni. Jak wiemy już ze szkoły podstawowej planety znajdujące się bliżej słońca mają mniejszą orbitę od planet położonych dalej. Dlatego czas ich obiegu jest różny. Najbliższa słońcu planeta Merkury potrzebuje zaledwie 88 dni aby wykonać pełny obrót wokół słońca, a najdalej oddalona planeta karłowata Pluton potrzebuje aż 248 lat ziemskich.

Poniżej znajduje się tabela z okresami obrotu oraz czasami obiegu wszystkich planet.

Planeta Okres obrotu wokół osi Czas obiegu w dniach
Merkury 58d 15h 26m 87,969
Wenus 243d 0h 27m 224,701
Ziemia 23h 56m 04s 365,256
Mars 24h 37m 23s 686,960
Jowisz 9h 55m 30s 4 333,287
Saturn 10h 39m 22s 10 756,200
Uran 17h 14m 24s 30 707,490
Neptun 16h 06m 36s 60 223,353
Pluton 6d 9h 21m 36s 90 403


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Przyspieszenie dośrodkowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób wartość przyspieszenia dośrodkowego normalnego ciała. Obliczysz również promień krzywizny toru w punkcie na podstawie prędkości i przyspieszenia, prędkość mając dane przyspieszenie dośrodkowe i promień krzywizny toru lub promień okręgu, promień okręgu mając daną prędkość oraz przyspieszenie.

Efekt Dopplera - zbliżający się obserwator

Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość fali odbieranej przez zbliżającego się obserwatora. Kalkulator pomoże również określić częstotliwość fali emitowanej przez źródło lub prędkość odbiorcy i prędkość fali.

Energii kinetyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w szybki sposób energię kinetyczną obiektu. Obliczysz również masę ciała na podstawie energii i prędkości oraz prędkość mając daną energię kinetyczną i masę.

Narzędzie online do rysowania wykresów dowolnej funkcji.

Dzięki temu programowi do rysowania wykresów funkcji online możesz narysować dowolną funkcję. Na wykresie możliwe jest umieszczenie aż trzech funkcji. Do większość równań i obliczeń zawartych na tej stronie możesz sporządzić wykres przy pomocy tego narzędzia. Narzędzie rysuje:
- funkcje podstawowe (pierwiastki, wykładniki, logarytmy,...),
- funkcje zagnieżdżone,
- funkcje trygonometryczne (Sinus, Cosinus, Tangens kwadrat, Arcus tangens, Secans, Arcus cosecans,...),
- funkcje hiperboliczne (Coinus hiperboliczny, Cotangens hiperboliczny, Area Sinus hiperboliczny, Area Cosecans hiperboliczny,...),
- funkcje nieróżniczkowalne (Wartość bezwzględna, Dzielenie modulo, Falka Haara, Funkcja Möbiusa, Losowa liczba, Współczynnik dwumianowy,...),
- funkcje prawdopodobieństwa (Rozkład normalny, Chi-kwadrat, Rozkład t-Studenta, rozkład Fishera, Rozkład Erlanga,...),
- funkcje statystyczne (Mediana, Rozkład Lévy'ego, Rozkład Rayleigha, Rozkład Weibulla,...),
- funkcje specjalne (Trajektoria paraboliczna, Krzywa półokręgu, Lemniskata Bernoulliego, Reguła trzech, Funkcja błędu Gaussa,...),
- funkcje programowe (Funkcja charakterystyczna boolowska, Zdefiniowana funkcja boolowska,...),
- funkcje warunkowe (Odwrotna funkcja warunkowa, Ważona funkcja warunkowa,...),
- iteracje / funkcje iteracyjne (Iterowana średnia arytmetyczna, Funkcja Mandelbrota, Poprzednia wartość funkcji,...),
- fraktale (Funkcja losowa pojedyncza, Funkcja Weierstrassa, Krzywa Takagi-Landsberga,...),
- równania różniczkowe,
- równania integralne,
- średnie statystyczne (Średnia arytmetyczna, Średnia geometryczna, Średnia harmoniczna, Średnia kwadratowa,) ,
- rozkłady dyskretne (Rozkład dwumianowy, Rozkład Poissona, Rozkład geometryczny, Rozkład logarytmiczny, Rozkład równomierny,...),
- liczby stałe (e, pi, relacja złotej proporcji, stała Feigenbauma, ...),
- krzywe (Krzywa dzwonowa Gaussa, Krzywa trójkątna, Krzywa kwadratowa, Krzywa półelipsy, Krzywa serpentynowa,...),
- podstawowe operacje arytmetyczne,
- wielomiany, itd.

Energia wewnętrzna w gazie doskonałym

Dzięki kalkulatorowi obliczysz energię wewnętrzną w gazie doskonałym.

Tłumacz, koder-dekoder alfabetu Morse'a

Pomimo, że alfabet Morse'a wykorzystywany jest w dzisiejszych czasach głównie w krótkofalarstwie, to przydatny on jest również w wielu innych dziedzinach życia. Dzięki konwerterowi możesz szybko przetłumaczyć dowolne zdanie na kod Morse'a i odwrotnie. Przetłumaczony kod możesz odsłuchać, zobaczyć dzięki sygnałom świetlnym lub używając telefonu poczuć za pomocą wibracji.

Wzrost dziecka w przyszłości

Kalkulator wzrostu pomoże obliczyć jaki wzrost bedzie miało dziecko w przyszłości tzn. gdy przestanie rosnąć.

Z kalkulatora korzystano 8737 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online