Gaz doskonały


Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciśnienie, objętość, temperaturę i liczność moli gazu doskonałego.
Aby uzyskać wynik wybierz co chcesz obliczyć i wprowadź odpowiednie dane.Gaz doskonały


Przydatne Informacje

Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki:
-brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek
-objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu
-zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste
-cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu

Założenia te wyjaśniły podstawowe właściwości gazów. Po odkryciu własności cząstek w mechanice kwantowej, zastosowano te założenia też do cząstek kwantowych.

Gaz taki w mechanice klasycznej opisuje równanie Clapeyrona (równanie stanu gazu doskonałego), przedstawiające zależność między ciśnieniem gazu p, jego objętością V, temperaturą T i licznością n wyrażoną w molach:
$$ pV = nRT $$
gdzie:
\( p \) - ciśnienie gazu,
\( V \) - objętość gazu
\( n \) - liczność w molach
\( R \) - stała gazowa
\( T \) - temperatura

Po przekształceniach

Ciśnienie gazu:
$$ p = {nRT\over{V}} $$

Objętość gazu:
$$ V = {nRT\over{p}}$$

Liczność:
$$ \rho = \frac{pV}{RT} $$

Temperatura:
$$ T = \frac{pV}{Rn} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Masa cząsteczkowa gazu

Dzięki kalkulatorowi obliczysz masę cząsteczkową gazu.

Funkcja kwadratowa - postać kanoniczna - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci kanonicznej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci kanonicznej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać iloczynową i postać kanoniczną naszej funkcji.

Funkcja kwadratowa - postać iloczynowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci iloczynowej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać kanoniczną i ogólną naszej funkcji.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany, białka, tłuszcze.

Za pomocą kalkulatora w prosty sposób ustalisz dzienne zapotrzebowanie na węglowodany, białka i tłuszcze. Kalkulator w wyniku poda ile kalorycznie i wagowo potrzebujesz makroelementów dziennie oraz ile w każdym z posiłków.

Długość i dystans (411)

Za pomocą tego kalkulatora łatwo przeliczysz ponad 411 różnych jednostek miar długości i odległości. Jednostki miar metrycznych, brytyjskich, jednostki historyczne, miary starożytne, miary morskie, jednostki astronomiczne itd. Np. centymetry na cale, metry na jardy, ary na akry, kilometry na mile itp.

Funkcja kwadratowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać iloczynową i postać kanoniczną naszej funkcji.

Z kalkulatora korzystano 5831 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator online