Gaz doskonały


Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciśnienie, objętość, temperaturę i liczność moli gazu doskonałego.
Aby uzyskać wynik wybierz co chcesz obliczyć i wprowadź odpowiednie dane.Gaz doskonały


Przydatne Informacje

Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki:
-brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek
-objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu
-zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste
-cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchu

Założenia te wyjaśniły podstawowe właściwości gazów. Po odkryciu własności cząstek w mechanice kwantowej, zastosowano te założenia też do cząstek kwantowych.

Gaz taki w mechanice klasycznej opisuje równanie Clapeyrona (równanie stanu gazu doskonałego), przedstawiające zależność między ciśnieniem gazu p, jego objętością V, temperaturą T i licznością n wyrażoną w molach:
$$ pV = nRT $$
gdzie:
\( p \) - ciśnienie gazu,
\( V \) - objętość gazu
\( n \) - liczność w molach
\( R \) - stała gazowa
\( T \) - temperatura

Po przekształceniach

Ciśnienie gazu:
$$ p = {nRT\over{V}} $$

Objętość gazu:
$$ V = {nRT\over{p}}$$

Liczność:
$$ \rho = \frac{pV}{RT} $$

Temperatura:
$$ T = \frac{pV}{Rn} $$

Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator zapotrzebowania kalorycznego pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Ryzyko zawału serca

Dzięki kalkulatorowi za pomocą kilku czynników sprawdzisz stopień ryzyka wystąpienia zawału w okresie kolejnych dziesięciu lat.

Masa cząsteczkowa gazu

Dzięki kalkulatorowi obliczysz masę cząsteczkową gazu.

Ułamki i działania na ułamkach.

Dzięki kalkulatorowi w prosty i szybki sposób wykonasz działania na ułamkach, zredukujesz ułamki proste lub niewłaściwe.

Funkcja kwadratowa - postać kanoniczna - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci kanonicznej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci kanonicznej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać iloczynową i postać kanoniczną naszej funkcji.

Funkcja kwadratowa - postać iloczynowa - analiza

Za pomocą tego kalkulatora dokonasz kompletnej analizy postaci iloczynowej funkcji kwadratowej wraz z wyjaśnieniami. Kalkulator pokaże jak wyznaczyć postać ogólną funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej. Ponadto wyznaczy miejsca zerowe funkcji, współrzędne jej wierzchołka, obliczy deltę oraz przedstawi postać kanoniczną i ogólną naszej funkcji.

Wzrost dziecka w przyszłości

Kalkulator wzrostu pomoże obliczyć jaki wzrost bedzie miało dziecko w przyszłości tzn. gdy przestanie rosnąć.

Z kalkulatora korzystano 4531 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Podręczny kalkulator onlinegaz_doskonaly