Kalkulatory fizyczne

ASTROFIZYKA

Jasność Eddingtona

Dzięki kalkulatorowi obliczysz jasność Eddingtona czyli jasność gwiazdy lub innego obiektu o sferycznej symetrii, przy której ciśnienie promieniowania emitowanego przez obiekt działające na atmosferę gwiazdy równoważy przyciąganie grawitacyjne tej atmosfery.

ASTROFIZYKA

Promień Schwarzschilda

Dzięki kalkulatorowi obliczysz promień Schwarzschilda czyli charakterystyczny promień stowarzyszony z każdą masą.

ASTROFIZYKA

Entropia czarnej dziury

Dzięki kalkulatorowi obliczysz entropię czarnej dziury.

ASTROFIZYKA

Promieniowanie Hawkinga - temperatura czarnej dziury

Dzięki kalkulatorowi obliczysz promieniowanie Hawkinga czyli temperaturę czarnej dziury.

ASTROFIZYKA

Pierścień Einsteina

Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierścień Einsteina czyli rodzaj soczewki grawitacyjnej, która powstaje w sytuacji, gdy obserwator znajduje się dokładnie na jednej linii prostej wraz ze źródłem pola grawitacyjnego i znajdującym się za nim źródłem światła.

ASTROFIZYKA

Równanie Friedmana dla ciśnienia

Dzięki kalkulatorowi obliczysz równanie Friedmana dla ciśnienia czyli jedno z podstawowych równań kosmologii relatywistycznej.

ASTROFIZYKA

Równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni

Dzięki kalkulatorowi obliczysz równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni czyli jedno z podstawowych równań kosmologii relatywistycznej.

ASTROFIZYKA

Absorbancja - gęstość optyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję inaczej gęstość optyczną czyli zmianę natężenia światła po przejściu przez substancję.

ASTROFIZYKA

Transmitancja

Dzięki kalkulatorowi obliczysz transmitancję czyli jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję.


Wybierz język

EN, ES, DE, FR, RU


Podręczny kalkulator online