Kalkulatory  /  Wykresy funkcji  /  Kontakt  /  Dodaj kalkulator

  
Ukryj ⇧     Odkryj ⇩









Promień Schwarzschilda



Dzięki kalkulatorowi obliczysz promień Schwarzschilda czyli charakterystyczny promień stowarzyszony z każdą masą.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.




Promień Schwarzschilda
























Przydatne Informacje

Promień Schwarzschilda – charakterystyczny promień stowarzyszony z każdą masą. Wzór podał Karl Schwarzschild w roku 1916 - był to jeden z rezultatów jego badań i prób wyprowadzenia dokładnego rozwiązania równań pola grawitacyjnego na zewnątrz statycznej, sferycznie symetrycznej gwiazdy (zobacz: Metryka Schwarzschilda, która jest rozwiązaniem równań pola Einsteina). Promień Schwarzschilda jest proporcjonalny do masy. Promień Schwarzschilda zwany jest też czasami promieniem grawitacyjnym, choć najczęściej jako promień grawitacyjny określa się wielkość dwukrotnie mniejszą, mającą zastosowanie przy opisie rotujących (pozbawionych sferycznej symetrii) czarnych dziur opisywanych metryką Kerra, na przykład dla Słońca promień Schwarzschilda wynosi 2953 m.

Obiekt mniejszy niż objętość wynikająca z jego promienia Schwarzschilda nazywany jest czarną dziurą. Powierzchnia wyznaczana przez promień Schwarzschilda spełnia rolę horyzontu zdarzeń. Ani światło, ani żadne cząstki nie mogą uciec przez tę powierzchnię z obszaru wewnątrz, stanowiącego czarną dziurę.

Równanie na promień Schwarzschilda ma postać:
$$ R_{\mbox{schw}} = \frac{2GM}{c^2} $$
gdzie
\( R_{\mbox{schw}} \) - oznacza promień Schwarzschilda;
\( G \) - jest stałą grawitacyjną, wynoszącą 6,67 × 10-11 N m2/kg2;
\( M \) - oznacza masę obiektu;
\( c \) - jest prędkością światła równą 299 792 458 m/s.











Z kalkulatora korzystano 2881 razy.






Komentarze





Nikt jeszcze nie komentował tego kalkulatora.
Bądź pierwszy !!!

Skomentuj


?
? ?
?
Oceń kalkulator:





C
M+
M-
MR
log
10x
MS
MC
ex
ln
sin
cos
tan
π
1/x
x!
xM
(
)
exp
7
8
9
÷
4
5
6
×
1
2
3
-
0
·
=
+



         Polityka prywatności  |   Regulamin / Warunki korzystania          calcoolator.pl  © MMXV  
Copyright Calcoolator.pl