Droga optyczna światła


Dzięki kalkulatorowi obliczysz drogę optyczną światła czyli odległość, jaką w próżni przebyłoby światło, złożona z takiej samej ilości długości fal, z jakiej składa się rzeczywista droga światła w ośrodku materialnym.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Droga optyczna światła

Przydatne Informacje

Droga optyczna światła to odległość, jaką w próżni przebyłoby światło, złożona z takiej samej ilości długości fal, z jakiej składa się rzeczywista droga światła w ośrodku materialnym.

W atmosferze, gdzie wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się gęstość powietrza i maleje jego współczynnik załamania. W przypadku, gdy światło odbija się powierzchni dielektryka, którego bezwzględny współczynnik załamania jest większy od współczynnika w ośrodku, w którym światło się rozchodzi, wówczas droga optyczna ulega wydłużeniu, zgodnie ze wzorem
$$ L=n S+\frac{\lambda }{2} $$
gdzie:
\( L \)– droga optyczna światła ,
\( n \)- bezwzględny współczynnik załamania światła ośrodka, w którym światło się rozchodzi,
\( S \)- rzeczywista droga przebyta przez światło (droga geometryczna),
\( \lambda \)- długość fali światła w ośrodku, w którym ono się rozchodzi,

Dodatkowy człon pojawia się na skutek zmiany fazy fali przy odbiciu na przeciwną. Przeciwną fazę ma fala w miejscu odległym o pół długości fali, zatem efekt jest taki, jakby droga fali wydłużyła się o λ/2.


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Długość i dystans (411)

Za pomocą tego kalkulatora łatwo przeliczysz ponad 411 różnych jednostek miar długości i odległości. Jednostki miar metrycznych, brytyjskich, jednostki historyczne, miary starożytne, miary morskie, jednostki astronomiczne itd. Np. centymetry na cale, metry na jardy, ary na akry, kilometry na mile itp.

Druga prędkość kosmiczna - Prędkość ucieczki

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drugą prędkość kosmiczną czyli prędkość ucieczki, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie. Kalkulator pomoże również obliczyć masę oraz promień ciała niebieskiego.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Częstotliwość Debye'a

Dzięki kalkulatorowi obliczysz częstotliwość Debye'a czyli teoretyczną najwyższą możliwą w przyrodzie częstotliwość oscylacji mechanicznej (dźwięku).

Transmitancja

Dzięki kalkulatorowi obliczysz transmitancję czyli jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję.

Opór cieplny

Dzięki kalkulatorowi obliczysz opór cieplny czyli stosunek grubości warstwy materiału do współczynnika przewodnictwa cieplnego rozpatrywanej warstwy materiału.

Absorbancja - gęstość optyczna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz absorbancję inaczej gęstość optyczną czyli zmianę natężenia światła po przejściu przez substancję.

Z kalkulatora korzystano 2437 razy.Kalkulator podręczny