Kryterium Rayleigha - kątowa zdolność rozdzielcza


Dzięki kalkulatorowi obliczysz kryterium Rayleigha czyli orientacyjne kryterium pozwalające ocenić, czy dwie linie widmowe światła są rozdzielone.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Kryterium Rayleigha - kątowa zdolność rozdzielcza

Przydatne Informacje

Kryterium Rayleigha – orientacyjne kryterium pozwalające ocenić, czy dwie linie widmowe światła są rozdzielone.

Kryterium to stosowane jest do określania zdolności rozdzielczej elementów i układów optycznych. Nie jest ono ścisłym prawem i ma charakter jedynie narzędzia pomocniczego. W zależności od warunków (natężenia światła, braku lub obecności światła rozproszonego, powierzchni ekranu) można rozróżniać obiekty, które nie spełniają ściśle kryterium Rayleigha. W niesprzyjających warunkach, nawet obrazy spełniające warunek Rayleigha mogą pozostać nierozróżnialne.

Kryterium Rayleigha, w powyższym słownym sformułowaniu, dotyczy rozdzielczości liniowej. Określa się je również dla rozdzielczości kątowej, ponieważ w rzeczywistych układach optycznych promienie tworzące nakładające się obrazy dyfrakcyjne nie są ściśle równoległe, chociaż kąt między nimi, w przypadku określania rozdzielczości, pozostaje bardzo mały.

Ponieważ kąt φ jest bardzo mały, można zapisać w przybliżeniu:
$$ \varphi = 1,22\frac {\lambda}{d} $$
gdzie:
\( \varphi \) – kryterium Rayleigha,
\( \lambda \) – długość fali światła,
\( d \) – średnica otworu.


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Powiększenie liniowe poprzeczne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz powiększenie liniowe poprzeczne czyli stosunek wysokości obrazu A'B' do wysokości przedmiotu AB mierzone w kierunku prostopadłym do osi optycznej układu.

Równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni

Dzięki kalkulatorowi obliczysz równanie Friedmana dla krzywizny przestrzeni czyli jedno z podstawowych równań kosmologii relatywistycznej.

Płytka strefowa Fresnela

Dzięki kalkulatorowi obliczysz promienie okręgów oddzielających kolejne strefy Fresnela.

Modowa dyspersja polaryzacyjna

Dzięki kalkulatorowi obliczysz modową dyspersję polaryzacyjną czyli formę dyspersji modowej, gdy dwie różne polaryzacje światła w światłowodzie, (które zwykle przemieszczają w jednakowym czasie), z powodu przypadkowych niedoskonałości medium i jego asymetrii, przemieszczają się z różnymi prędkościami, powodując przypadkowe rozprzestrzenianie impulsów optycznych.

Barwny kod paskowy rezystorów - 5 pasków

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Droga optyczna światła

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drogę optyczną światła czyli odległość, jaką w próżni przebyłoby światło, złożona z takiej samej ilości długości fal, z jakiej składa się rzeczywista droga światła w ośrodku materialnym.

Złoty podział, złota proporcja

Za pomocą kalkulatora obliczymy złote proporcje odcinka, złotego prostokąta, elipsy, koła i trójkąta.

Z kalkulatora korzystano 4144 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Kalkulator podręczny