Kalkulator oporu cieplnegoDzięki kalkulatorowi obliczysz opór cieplny czyli stosunek grubości warstwy materiału do współczynnika przewodnictwa cieplnego rozpatrywanej warstwy materiału.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Opór cieplny

Przydatne Informacje

Opór cieplny jest to stosunek grubości warstwy materiału do współczynnika przewodnictwa cieplnego rozpatrywanej warstwy materiału.
$$ R_{i}=\frac{d_{i}}{\lambda_{i}} $$
gdzie:
\( R_{i} \)– opór cieplny warstwy materiału [m2K/W],
\( d_{i} \)– grubość warstwy materiału [m],
\( \lambda_{i} \)– współczynnik przewodnictwa cieplnego [W/mK].

Jednostką oporu cieplnego jest w układzie SI:
$$ \left[ R_{i}\right]=\frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} $$
W przeliczeniu na inne jednostki
1 m2 K/ W = 1,163 m2h˚C/kcal.
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Współczynnik przenikania ciepła

Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych czyli współczynnik przenikania ciepła.

Rozwinięcie Laplace'a, wyznacznik macierzy 4x4

Kalkulator online oblicza wyznacznik macierzy czwartego stopnia metodą Rozwinięcia Laplace'a. Dowiemy się krok po kroku jak są wykonywane obliczenia oraz uzyskamy wyjaśnienia każdego działania. Narzędzie przydatne do nauki, utrwalenia, sprawdzenia własnych obliczeń oraz zrozumienia metody Laplace'a.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Liczba Sherwooda

Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Sherwooda czyli stosunek przepływu masy do czystej dyfuzji masy.

Droga optyczna światła

Dzięki kalkulatorowi obliczysz drogę optyczną światła czyli odległość, jaką w próżni przebyłoby światło, złożona z takiej samej ilości długości fal, z jakiej składa się rzeczywista droga światła w ośrodku materialnym.

Barwny kod paskowy rezystorów - 5 pasków

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Pierwsza zasada termodynamiki

Dzięki kalkulatorowi obliczysz pierwszą zasadę termodynamiki czyli jedno z podstawowych praw termodynamiki.

Z kalkulatora korzystano 4628 razy.Kalkulator podręczny