Kalkulator prędkości dźwiękuDzięki kalkulatorowi obliczysz prędkość rozchodzenia się dźwięku. Kalkulator pomoże również określić wykładnik adiabaty czyli stosunek ciepła właściwego gazu pod stałym ciśnieniem do jego ciepła właściwego w stałej objętości oraz pomoże obliczyć ciśnienie gazu i jego objętość.


Aby uzyskać wynik wybierz co chcesz obliczyć i wprowadź odpowiednie dane.
Prędkość dźwięku


Przydatne Informacje

Prędkość dźwięku w substancjach zależy od tempa przekazywania kolejnym cząsteczkom tej substancji energii drgań cząsteczek. Dla małych natężeń dźwięku (zatem również małej amplitudy drgań) prędkość związana z ruchem drgającym jest znacznie mniejsza od prędkości ruchu cieplnego cząsteczek, dlatego prędkość dźwięku nie zależy od jego natężenia (z wyjątkiem natężeń bardzo dużych, np. przy wybuchu) ani od częstości drgań.

W powietrzu, w temperaturze 15 °C, prędkość rozchodzenia się dźwięku jest równa 340,3 m/s ≈ 1225 km/h. Prędkość ta zmienia się przy zmianie parametrów powietrza. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na prędkość dźwięku jest temperatura, w niewielkim stopniu ma wpływ wilgotność powietrza; nie zauważa się, zgodnie z przewidywaniami modelu gazu idealnego, wpływu ciśnienia.

Dla gazu idealnego prędkość wynosiłaby:
$$ v = \sqrt{\kappa \cdot {p \over \rho}} $$
gdzie:
\( \kappa \) - wykładnik adiabaty = \( \kappa = \frac{C_{p} }{ C_{v} } \) - jest stosunkiem ciepła właściwego gazu pod stałym ciśnieniem Cp do jego ciepła właściwego w stałej objętości Cv, przy czym \( C_p - C_v = R \)
\( p \) - ciśnienie gazu,
\( \rho \) - gęstość gazu

Po przekształceniach

Wykładnik adiabaty:
$$ \kappa = \frac{V^2 \cdot \rho}{p} $$

Ciśnienie gazu:
$$ p = \frac{V^2 \cdot \rho}{\kappa}$$

Gęstość gazu:
$$ \rho = \frac{\kappa \cdot p}{V^2} $$Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Skala twardości Brinella

Dzięki kalkulatorowi obliczysz twardość HB czyli twardość metali na podstawie testu twardości Brinella.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Średnie odchylenie bezwzględne, odchylenie przeciętne.

Statystyczny kalkulator online oblicza średnie odchylenie bezwzględne czyli odchylenie przeciętne oraz średnią arytmetyczną na podstawie wprowadzonch danych. Kalkulator przedstawi również wykonane obliczenia wraz z wykorzystanymi wzorami.

Koło

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni koła, obwód koła, pole odcinka koła, pole wycinka koła i długość łuku okręgu.

Kwadrat

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty sposób pole powirzchni, bok, przekątną, promień okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie za pomocą różnych wzorów.

Ciąg arytmetyczny

Dzięki kalkulatorowi obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu arytmetycznego, wyznaczysz wartość oraz różnicę ciągu arytmetycznego lub znajdziesz n-te wyrażenie.

Ciąg Fibonacciego

Za pomocą kalkulatora obliczysz w prosty i szybki sposób sumę ciągu Fibonacciego, wyznaczysz wartość lub znajdziesz n-te wyrażenie.

Z kalkulatora korzystano 3501 razy.Kalkulator podręczny