Prawo Daltona - objętość cząstkowa


Dzięki kalkulatorowi obliczysz objętość cząstkową zgodnie z prawem Daltona.
Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.Prawo Daltona - objętość cząstkowa

Liczba moli poszczególnych składnikówPrzydatne Informacje

Prawo Daltona – wspólne określenie na dwa różne prawa, sformułowane przez Johna Daltona, które są wzajemnie komplementarne:
- prawo ciśnień cząstkowych
- prawo objętości cząstkowych

Jeżeli gaz i jest gazem doskonałym, to zgodnie z równaniem Clapeyrona, objętość cząstkowa wyrażona jest wzorem:

$$ V_{i} = \frac{n_{i}}{p}RT $$
Suma objętości cząstkowych gazów i = 1...k wynosi:

$$ \sum_{i=1}^{k} V_{i} = \sum_{i=1}^{k} \frac{n_{i}}{p}RT = \frac{n}{p}RT = V $$


gdzie:
\( n_i \)– liczba moli poszczególnych składników,
\( p \)- ciśnienie,
\( R \)- uniwersalna stała gazowa,
\( T \)- temperatura,


Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Prawo Daltona - ciśnienia cząstkowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciśnienie cząstkowe zgodnie z prawem Daltona.

Układ równań - analiza metodą Kroneckera-Capelliego

Poniższy kalkulator pomoże w przeprowadzeniu analizy rozwiązywalności układu równań z dowolną ilością niewiadomych na podstawie obliczeń rzędu macierzy układu oraz rzędu macierzy rozszerzonej zgodnie z twierdzeniem Kroneckera-Capelliego. W wyniku oprócz rozwiązania otrzymasz również pełną analizę oraz przedstawienie obliczeń krok po kroku.

Krzywa HUBBERTA

Dzięki kalkulatorowi krzywej Hubberta obliczysz wartości krzywej. Oprócz wyników w odpowiedzi kalkulator narysuje również wykres wybranej funkcji. Możesz wybrać gotową funkcję np. hubb(x) lub wprowadzić własną funkcję np. hubb(x^2), hubb(x+3) itp.

Rozcieńczanie roztworów

Dzięki kalkulatorowi rozcieńczania roztworów obliczysz objętość całkowitą roztworu po rozcieńczeniu oraz objętość rozpuszczalnika dodaną podczas rozcieńczania.

Gaz doskonały

Dzięki kalkulatorowi obliczysz ciśnienie, objętość, temperaturę i liczność moli gazu doskonałego.

Stężenie procentowe - wagowe

Dzięki kalkulatorowi obliczysz stężenie procentowe zwane również procentem wagowym substancji chemicznych w mieszaninach i roztworach.

Z kalkulatora korzystano 2695 razy.Kalkulator podręczny