Spadek ciśnienia płynu - Równanie Darcy-WeisbachaDzięki kalkulatorowi obliczysz spadek ciśnienia płynu na skutek oporów jego przepływu w przewodzie z wykorzystaniem równania Darcy-Weisbacha.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Spadek ciśnienia płynu - Równanie Darcy-Weisbacha


Przydatne Informacje

Równanie Darcy-Weisbacha – równanie opisujące spadek ciśnienia płynu na skutek oporów jego przepływu w przewodzie.

Formuła Darcy-Weisbacha posiada następujące równoważne sobie postacie:
$$ \Delta p = \lambda \frac{L}{D} \frac{\rho u^2}{2} $$
lub
$$ \Delta h = \lambda \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g} $$
gdzie:
\( \Delta p \)– wielkość strat ciśnienia [Pa],
\( \Delta h \)- zmniejszenie ciśnienia wyrażone jako zmniejszenie wysokości słupa cieczy [m],
\( \lambda \)- współczynnik oporu zależny od liczby Reynoldsa Re i chropowatości względnej rury [-],
\( L \)- długość przewodu [m],
\( D \)- średnica (ew. zastępcza) przewodu [m],
\( \rho \)- gęstość płynu [kg/m3],
\( u \)- prędkość płynu [m/s],
\( g \)- przyspieszenie ziemskie[2] [m/s2].

Liczba Reynoldsa dana jest wzorem:
$$ \mathrm{Re} = \frac{u D \rho}{\eta} $$
gdzie:
\( D \) – średnica przewodu [m],
\( u \) – prędkość płynu [m/s],
\( \rho \) – gęstość płynu [kg/m3],
\( \eta \) – lepkość dynamiczna płynu [Pas]
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-Poiseuillea

Dzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a opisującym zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością, gradientem ciśnień, a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia.

Liczba Fouriera

Dzięki kalkulatorowi obliczysz liczbę Fouriera czyli stosunek strumienia ciepła przewodzonego do energii wewnętrznej o charakterze termicznym gromadzonej w ciele.

Siła wyporu

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę wyporu działającą na ciało zanurzone w płynie czyli w cieczy lub gazie w obecności ciążenia.

Mnożenie ułamków krok po kroku.

Dzięki kalkulatorowi pomnożysz dowolne dwie liczby mieszane lub ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe.
Kalkulator krok po kroku przedstawi w wyniku wykonane działania na ułamkach oraz poda wyjaśnienia wykonywanych czynności. Dowiesz się jak uprościć ułamki, jak ustalić najmniejszą wspólną wielokrotność oraz największy wspólny dzielnik.

Astrologiczny kalkulator przyszłego zawodu.

Ten kalkulator zawodu opierając się głównie na dacie urodzenia i na podstawie danych astrologicznych, między innymi po określeniu Twojego znaku zodiaku poda z dużym prawdopodobieństwem Twoje predyspozycje zawodowe oraz dziedziny życia, w których możesz się sprawdzić, rozwijać i robić karierę.

Prawo Curie-Weissa

Dzięki kalkulatorowi obliczysz zależność podatności magnetycznej ferromagnetyków lub podatności elektrycznej ferroelektryków od temperatury w temperaturze powyżej temperatury Curie, gdy ferromagnetyk (ferroelektryk) staje się paramagnetykiem (paraelektrykiem) zgodnie z prawem Curie-Weissa.

Barwny kod paskowy rezystorów - 5 pasków

Dzięki kalkulatorowi sprawdzisz lub obliczysz wielkość oporu, współczynnik temperaturowy rezystancji oraz tolerancję rezystorów z barwnym oznaczeniem paskowym.

Z kalkulatora korzystano 4616 razy.Kalkulator podręczny