Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaDzięki kalkulatorowi obliczysz strumień objętości przepływu zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a opisującym zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością, gradientem ciśnień, a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia.


Aby uzyskać wynik wprowadź odpowiednie dane.
Strumień objętości przepływu - Prawo Hagena-PoiseuilleaPrzydatne Informacje

Prawo Hagena-Poiseuille'a - prawo fizyczne opisujące zależność między strumieniem objętości cieczy a jej lepkością (która wynika z tarcia wewnętrznego), gradientem ciśnień (który jest bodźcem termodynamicznym powodującym przepływ płynu), a także wielkościami opisującymi wielkość naczynia (długość, promień przekroju poprzecznego).

Przy stacjonarnym (tj. niezmiennym w czasie), laminarnym przepływie nieściśliwego, lepkiego płynu w cylindrycznym przewodzie (tj. w rurze o stałym, kołowym przekroju), strumień objętości przepływu (objętość przepływającego płynu na jednostkę czasu) proporcjonalny jest do gradientu ciśnienia wzdłuż przewodu, a zatem i do różnicy ciśnień na końcach przewodu:
$$ \Phi_{V} = {dV\over dt} = v_{s}\pi r^{2} = {\pi r^{4}\over 8 \eta} \left( - { d p \over dz}\right) = {\pi r^{4}\over 8 \eta} { \Delta p \over \ell} $$
gdzie:
\( \Phi_{V} \)– strumień objętości przepływu,
\( V, \)\( dV\over dt \)- objętość, pochodna objętości względem czasu,
\( z \)- współrzędna walcowa, długość liczona wzdłuż osi przewodu,
\( v_{s} \)- średnia prędkość płynu w kierunku z,
\( r \)- promień wewnętrzny przewodu,
\( \eta \)- współczynnik lepkości dynamicznej płynu,
\( p \)- ciśnienie uśrednione w przekroju przewodu,
\( - { dp \over dz} \)- gradient ciśnienia wzdłuż osi z,
\( \Delta p \)- różnica ciśnień na końcach przewodu,
\( \ell \)- długość przewodu
Użytkownicy tego kalkulatora korzystali również

Spadek ciśnienia płynu - Równanie Darcy-Weisbacha

Dzięki kalkulatorowi obliczysz spadek ciśnienia płynu na skutek oporów jego przepływu w przewodzie z wykorzystaniem równania Darcy-Weisbacha.

Dzienny kalkulator kalorii. Czyli ile potrzebujemy dziennie by schudnąć, przytyć lub utrzymać wagę.

Kalkulator pomoże stworzyć odpowiednią dietę. Odpowie na pytanie jakie jest nasze dzienne zapotrzebowanie na kalorie i ile dziennie potrzebujemy spożyć węglowodanów, protein oraz tłuszczów aby przytyć lub schudnąć o podaną wagę w ciągu określonego czasu.
Do wyboru mamy kilka najpopularniejszych wzorów do obliczenia podstawowego tempa metabolizmu. W wyniku otrzymamy również siedmiodniowy naprzemienny cykl kaloryczny dzięki, któremu przy długotrwałych dietach możemy "oszukać" organizm spożywając różne wartości kaloryczne dziennie jednocześnie zachowując dietę tygodniową.

Współczynnik rozszerzalności objętościowej

Dzięki kalkulatorowi obliczysz współczynnik rozszerzalności objętościowej czyli wielkość charakterystyczną dla danej substancji objętościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną.

Parcie hydrostatyczne

Dzięki kalkulatorowi obliczysz napór hydrostatyczny czyli siłę nacisku jaką płyn wywiera na daną powierzchnię.

Liczba Cauchyego

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Cauchy'ego.

Liczba Eulera

Dzięki kalkulatorowi obliczysz wartość bezwymiarowej liczby podobieństwa używanej w mechanice płynów do opisu przepływów ściśliwych czyli liczbe Elera.

Siła wyporu

Dzięki kalkulatorowi obliczysz siłę wyporu działającą na ciało zanurzone w płynie czyli w cieczy lub gazie w obecności ciążenia.

Z kalkulatora korzystano 4960 razy.KomentarzeKomentarze (0)

Nikt nie komentował jeszcze. Nie wstydź się, bądź pierwszy/a ;)

Dodaj komentarz

* Wymagane informacje
1000
Captcha Image
Kalkulator podręczny